TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
e TÜBİTAK SAGE Arasında İşbirliği
savunma ihtiyaçlarını karşılayan KOBİ’lerimize önemli oran-
da destek oluyoruz. Bu desteğin ve güvenin karşılığını da
almaya başladık. Yerli ve milli teknoloji seferberliğinde özel-
likle KOSGEB’e KOBİ’lerimiz tarafından proje yağıyor. Daha
önce imzalanan protokol kapsamında KOSGEB aracılığıyla
teknoloji odaklı KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek ve-
riyoruz.” Savunma sanayisinde yerli ve milli unsurlardan güç
aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirten Bakan
Özlü,“Milli imkânlar ve kendi insan kaynağımızla ürettiğimiz
silahların teknolojisi dünyadaki örnekleriyle yarışacak. Milli
duruşumuzu, milli silahlarımızla güçlendireceğiz” ifadesini
kullandı.
“Sürekli Dışarıdan Alacağınız Savunma Ürünleriyle Cay-
dırıcılık Sağlamak, Savunma İhtiyacını Ortadan Kaldırmak
Mümkün Değildir”
İmza töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin
Canikli, kritik bir coğrafyada yer alanTürkiye’nin, stratejik ko-
numundan dolayı ciddi risk ve tehditlerle karşı karşıya oldu-
ğunu ifade etti. Bakan Nurettin Canikli “Sadece bugün için
geçerli olan bir tespit değil. Yıllardan beri Türkiye bu özel-
liği nedeniyle sürekli artan oranda tehditlerle, sınamalarla
karşı karşıya kalmış ve kalmakta olan bir ülke. Bugünlerde
de bu tehdidin boyutunun arttığını ve artmaya da devam
edeceğini görebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz” diye konuş-
tu. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sürekli tehditlerle
karşı karşıya kalan Türkiye’nin özgürlüğünü, bağımsızlığını,
toprak bütünlüğünü koruyabilmesi için savunma sanayisin-
de caydırıcı güce sahip olması gerektiğini belirterek, bunun
başka ülkelerin üretimleriyle karşılayarak sağlanamaya-
cağını vurguladı. Savunma ihtiyaçlarının yerli imkânlarla
karşılanmasına yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın talimatı, yönlendirmesiyle 2002’den beri
yoğun olarak sürdürüldüğünü aktaran Bakan Nurettin Ca-
nikli, yapılan imza töreninin de bunun bir sonucu olduğunu
söyledi. Savunma sanayisindeki bazı ürünlerin fikir olarak
ortaya çıkmasından Ar-Ge çalışmalarına, tasarımına kadar
yerli imkânlarla yapıldığını vurgularken 2019’un ikinci yarı-
sından itibaren kritik, çok yoğun teknoloji içeren ürünlerin
tamamen yerli imkânlarla üretiminin sağlanacağını belirtti.
Bakan Canikli güdümlü sistemler konusunda dışa bağımlılı-
ğın büyük oranda ortadan kalkacağını belirtirken, geleceğin
savunma ve savaş sistemleri konsepti güdümlü mühimmat
ve güdümlü sistemler üzerine olduğunu ve güdümlü olma-
yan hiçbir sistemin gelecekte savunma sanayisinde kıymeti
olmadığını belirtti.
TÜBİTAK SAGE ile MKEK’nin oluşturduğu bu iş birliği ile;
DUPAT Kapasite Artırımı ve MK-82-T Kalifikasyonu Projesi,
Harp Başlığı Dolumu ve Roket Yakıtı Projesi, Kara Platform-
ları Koruma Mühimmatı Projesi, Etkinliği Artırılmış Patlayı-
cı Üretim Altyapısı Makine/Teçhizat Tedariği Projesi, Deniz
Mayını ve Su Altı Patlayıcı Projesi gibi projelerde TÜBİTAK
SAGE’nin tasarım yetenekleri ve teknolojik bilgi birikimi ile
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun üretim tecrübesi
birleştirildi.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook