TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 30

30
Bülten
2018
NiSAN
1 2 . O r t a o k u l Ö ğ r e n c i l e r i A r a ş t ı r m a P r o j e l e r i F i n a l Y a r ı ş m a l a r ı B a ş l ı y o r
Ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri te-
mel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yap-
maya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel
gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla, TÜBİTAK Bilim İn-
sanı Destek Programları Başkanlığı’nca (BİDEB) düzenlenen
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Final
Sergisinde yarışacak olan bölge birincisi projeler belli oldu.
26 Mart 2018 tarihinde Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İs-
tanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak
üzere 12 bölge merkezi ilde eş zamanlı olarak açılışı yapı-
lan sergiler, 28 Mart 2018 akşamına kadar bilime ilgi duyan
tüm öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar tarafından ziyaret
edildi. Sergi süresince bütün projeler, akademik jürilerce
değerlendirilerek, “Birincilik, İkincilik, Üçüncülük” ödülleri
alan proje sahibi öğrenci ve danışmanlarına 29 Mart 2018
tarihinde yapılan Ödül Törenleri ile ödül ödemeleri yapıldı.
Bölge yarışmasında “Birincilik (Finalist)” ödülü alan 160 pro-
je, 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlene-
cek Final Sergisinde yarışacaklar. Final yarışında “Birincilik,
İkincilik, Üçüncülük” ödüllerini alan proje sahibi öğrenci ve
danışmanlarına ödül ödemelerinin yanı sıra; öğrencilere ba-
şarı belgeleri, danışmanlarına da proje hazırlama sürecinde
öğrencilerine yol gösterici bir rol üstlenmeleri nedeni ile te-
şekkür belgeleri verilecek.
Yarışmaya Başvuru Oranı Geçen Yıla Göre Yaklaşık Yüzde
44 Arttı
Bu yıl 12’ncisi düzenlenen yarışmaya, geçen yıla göre yak-
laşık yüzde 44 artış ile toplam 11 bin 352 proje başvurusu
yapıldı. Başvuru yapan 15 bin 171 öğrencinin 8 bin 224’ü
kız, 6 bin 947’si erkek öğrenci oldu.
Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Değerler Eğitimi, Kodla-
ma, Tarih ve Türkçe olmak üzere 8 alanda düzenlenen yarış-
mada projelerin ön değerlendirmeleri, çeşitli üniversitelere
mensup uzman akademisyenlerden oluşan bölge jürileri
tarafından yapıldı. Ön değerlendirme sonuçlarına göre 12
bölge merkezi ilin her birinde 80 proje, toplamda ise 960
proje bölge sergilerine katılmak üzere davet edildi.
12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Final Yarışmaları Başlıyor
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook