TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile TÜBİTAK Marmara Araş-
tırma Merkezi (MAM) arasında, iki kurumun potansiyelini
birleştirerek ulusal ve uluslararası alanda nitelikli çalışmalar
gerçekleştirmek üzere işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği
Protokolüne TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıças-
lan ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin
imza attı. TÜBİTAK MAM’da düzenlenen imza törenine, YTÜ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM’ın ortak ça-
lışması ile endüstriyel tesis bacalarının sürekli izlenmesini
sağlayan ve yurtdışından temin edilen “Baca Analizörü” ci-
hazının yerlisi üretildi. Yurtdışına bağımlılığı ortadan kaldı-
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Galip Cansever, TÜBİTAK MAM
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, YTÜ Makine,
Gemi İnşaatı-Denizcilik, İnşaat, Kimya-Metalürji, Uygulamalı
Bilimler ve Eğitim Fakültesi Dekanları da katıldı. İşbirliği ile
Türkiye için kritik olan teknoloji alanlarında uzman araştır-
macıların yetiştirilmesi amaçlanıyor.
racak ve Türkiye bütçesine katkı sağlayacak olan “Yerli Baca
Analizörü” (baca gazı sürekli izleme sistemi) Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Gölbaşı Referans Laboratuvarı Genel Müdür-
lüğünde gerçekleştirilen toplantı ile basına tanıtıldı.
TÜBİTAK MAM ile Yıldız Teknik Üniversitesi
İşbirliği Protokolü İmzaladı
Türkiye’de İlk “Yerli Baca Gazı İzleme Sistemi” Lansmanı Yapıldı
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook