TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 34

34
Bülten
2018
NiSAN
G ü n e y K o r e B i l i m v e T e k n o l o j i E n s t i t ü s ü K u r u m u m u z u Z i y a r e t E t t i
Güney Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KIST) Dekanı
Dr. Sang Kyung Kim ve KIST Sekretaryası Takım Lideri Hwa
Kyoung Lee, Kurumumuz Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Ha-
sekioğlu’nu ziyaret etti. Dr. Kim, TÜBİTAK ile KIST arasında-
ki işbirliğini geliştirmeye çok istekli olduklarını, ayrıca, Türk
araştırmacıların KIST Burs ve Staj Programları’na katılımları-
na önem verdiklerini aktardı. Kurumumuz ve enstitülerinin
de detaylıca tanıtıldığı görüşmede, KIST ile TÜBİTAK Ensti-
tülerinin tesis edebileceği tematik alanlar gözden geçirildi.
TÜBİTAL ile Kore Ulusal Araştırma Vakfı (National Science
Foundation-NRF) arasında 23 Aralık 2004 tarihinde Anka-
ra’da imzalanmış olan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği
Protokolü çerçevesinde, 2 Nisan 2018 itibariyle bir çağrı
açılması planlanıyor. Başvurular
tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak.
Güney Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü
Kurumumuzu Ziyaret Etti
Düzce Vali Yardımcısı-Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demir-
yürek ve Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın
başkanlığındaki heyet, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
(MAM) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan’ın ev sahipliğinde
TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti. Kocaeli ve Düzce Organize Sanayi
Bölgesi Müdürleri, Kocaeli ve Düzce illerinde faaliyet gösteren
sanayi firmalarının temsilcileri ile Ar-Ge kurumlarının yönetici-
lerinin de yer aldığı heyete TÜBİTAK MAM Enstitülerinin çalış-
maları konusunda sunum yapıldı. TÜBİTAK MAM Başkanı Prof.
Dr. İbrahim Kılıçaslan; yüksek teknolojili ürünlerin sağladığı
katma değer konusunda bilgiler vererek, Türkiye’nin ihracatı
içinde yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması gerek-
tiğine vurgu yaptı. TÜBİTAK MAM Enstitülerinin sanayimizin
yüksek teknolojili ürün ihtiyacına yönelik çözümler geliştirdiği-
ni ifade ederek MAM bünyesindeki mevcut bilgi birikiminden
özel sektörün istifade etmesi gerektiğini söyledi. Düzce Vali
Yardımcısı-Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek; TÜBİTAK
MAM’ın teknolojik yetkinliklerini yerinde görmekten duyduğu
mutluluğu ifade ederek, firmaların TÜBİTAK ile işbirliğini artır-
maları konusunda gereken desteği vereceklerini söyledi.
Hedef, “Sanayide Teknoloji Yoğunluğunu” Yükseltmek
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook