TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesini Ziyaret Etti
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Gebze
Yerleşkesini ziyaret etti. Prof. Dr. Hasan Mandal, MAM Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali
Mantar, UMEMüdürüDr. Mustafa Çetintaş veTÜSSİDEMüdürü
Tezer Battal tarafından karşılandı. TÜBİTAK MAM’da gerçekle-
şen toplantıda, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde bulunan Merkez
ve Enstitülerin çalışmaları hakkında bilgi alan Prof. Dr. Mandal,
yeni dönem çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Merkez ve Enstitülerin Başkan ve Müdürleri, TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal’a yeni görevinde başarılar dilediler.
Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin olarak, 6698 sayılı kanun-
la 2017 yılında faaliyetlerine başlayan KVKK, ilk stratejik planı
için TÜSSİDE uzmanlığına başvurdu. İnternetin hayatımızı çev-
relediği dijitalleşen dünyada kişisel veri güvenliğinin sağlan-
ması standart ve usullerini ortaya koyacak olan Kişisel Verileri
Koruma Kurumu ile dört ay boyunca yürütülecek proje kapsa-
mında danışmanlık, eğitim ve çalıştay programları gerçekleş-
tirilecek.
Proje ekibi, Kurum Başkanı ve kurum çalışanlarının katıldığı
eğitimprogramı içeriğinde; kurumunmevcut durumunun tes-
pitine yönelik Kurum İçi Analizler, Kurumsal Öz Değerlendirme
Anket Uygulaması, Paydaş - Ürün - Hizmet Analizi, PEST ve
SWOT Analizleri ile teorik ve uygulamalı çalışmalar yapıldı. Bu
analizler doğrultusunda Misyon, Vizyon, Değerler, Farklılaşma
Stratejileri, Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler ve Performans
Göstergeleri kavramları üzerine çalışıldı. Eğitimde etkin grup
çalışmalarıyla Stratejik Yönetim yaklaşımının içselleştirilmesi
sağlandı.
8 Mart tarihine denk gelen programda KVKK Başkanı Sn.
Prof. Dr. Faruk Bilir kadın çalışanlarına çiçek ve çikolata hediye
ederek Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.
Eğitim programı katılımcılara sertifikalarının dağıtılmasıyla
son buldu.
TÜSSİDE Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Danışmanlık Hizmeti Verecek
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook