TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 38

38
Bülten
2018
NiSAN
B i l l v e M e l i n d a G a t e s V a k f ı T Ü B İ T A K M A R T E K ’ I Z i y a r e t E t t i
Bill ve Melinda Gates Vakfı
TÜBİTAK MARTEK’I Ziyaret Etti
Uluslararası Teknoloji Transfer Akademisi
Projesi Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi
Bill Gates’in kurduğu “Global Good Intellectual Ventures”
Ticarileştirme Direktörü Craig Nakagawa, Gates Vakfı’nın
Türkiye’deki danışmanı Ramadan Assi ve TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu’nun da aralarında bulun-
duğu heyetle beraber TÜBİTAK Marmara Teknokent’I (MAR-
TEK) ziyaret etti. MARTEK’te yürütülen projeler ve yapılan
çalışmalara dair bilgilendirme sunumunun ardından, TÜBİ-
TAK MARTEK bünyesinde faaliyet gösteren firma temsilcile-
Avrupa Birliği Erasmus+ Projeleri kapsamında destekle-
nen “Uluslararası Teknoloji Transfer Akademisi” proje açılış
lansmanı, TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) yeni İdari
ve Kuluçka Binası’nda gerçekleştirildi. Projede Bulgaristan,
Hırvatistan, Polonya ve Slovenya’dan çeşitli Teknopark ve
Kuluçka Merkezleri proje ortağı, TÜBİTAK Marmara Tekno-
kent ise proje yürütücüsü olarak katkıda bulunacak.
Proje kapsamında teknoloji transfer alanında yetişmiş uz-
ri, yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Global Good In-
tellectual Ventures Ticarileştirme Direktörü Craig Nakagawa
ve beraberindeki heyete Teknoloji Bankası hakkında bilgi
verilerek, hazırlanmakta olan tesis yerinde incelendi. Craig
Nakagawa, Global Good Intellectual Ventures’ın, Teknoloji
Bankası’nın uzun vadeli ortaklarından birisi olmayı hedefle-
diğini dile getirdi.
man ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Teknoloji trans-
ferinin yetkin ellere teslim edilmesi amacıyla kurulacak olan
Teknoloji Transfer Akademisi, teknoloji alanında eğitim ve-
rilmesinin yanı sıra bu alana yönelen uzmanlara iş garantisi
sağlayacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alacak öğ-
renciler, Avrupa’nın çeşitli Teknokent ve Kuluçka Merkezleri-
ni yakından tanıyıp, teknoloji transfer uzmanı olarak görev
alacak ve bu sektörde öncü olacaklar.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook