TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 28

28
Bülten
2018
NiSAN
Hacettepe Üniversitesinde ERC, ERA NET E-Rare-3 ve TÜBİTAK Destek ve Ödülleri Bilgi Günü Gerçekleştirildi
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) tarafından
Avrupa Ufuk2020 Programı Avrupa Araştırma Konseyi (European
ResearchCouncil - ERC) HibeProgramları, ERANETNâdirHastalık-
lar Araştırma Alanı Çağrıları veTÜBİTAK U2020 Destek ve Ödülleri
bilgi günü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye Yerleşkesi
KültürMerkezi R Salonu’nda yapıldı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AnabilimDalı
öğretimüyelerinden Prof. Dr. Meral Özgüç ve Dr. AyşeYüzbaşıoğ-
lu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen bilgi gününde, TÜBİTAK UİDB
ERC Ulusal İrtibat Noktası Dr. Derya Dönertaş, ERC hibe program-
Türkiye Demiryolu Makineleri A.Ş. (TÜDEMSAŞ) ve TÜBİTAK
TÜSSİDE arasında bir yıldır devam eden“Stratejik Yönetim, Süreç
Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi” projesi çerçevesinde üç aşamalı
kurumsallaşma faaliyetleri yürütülüyor. Kuruluş Stratejik Planının
hazırlanmasını içeren birinci aşama geçen yıl tamamlandı. İkinci
aşama olan kuruluş süreçlerinin hiyerarşisinin belirlenerek tüm
süreçlerin haritalaması faaliyetlerinde ise sona yaklaşıldı. Üçüncü
aşama olan kuruluş içinde bir İç Kontrol Sistemi’nin oluşturulma-
sı faaliyetleri, 26 Şubat-01 Mart tarihinde TÜBİTAK TÜSSİDE te-
ları; ERA NET E-Rare-3 Ulusal İrtibat Noktası Dr. Jale Şahin, E-Rare
çağrıları ve Nâdir Hastalıklar Avrupa Araştırma Programı; TÜBİTAK
Ufuk2020 Destek ve Ödülleri İrtibat Noktası Damla Or Ceyhan
ise U2020 Seyahat Desteği, U2020 Koordinatörlüğü Destekleme
Programı, ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Destek Programı, MSCA
IF Ön değerlendirme Destekleri ile Eşiküstü ve Başarı Ödülleri ko-
nularını içerenbirer sunumgerçekleştirdi.
Bilgi Günü’ne, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Burçin Şener’in de aralarında bulunduğu 80’nin üzerinde akade-
misyen ve araştırmacı katıldı.
sislerinde TÜDEMSAŞ proje ekibine verilen İç Kontrol eğitimi ile
başladı. İç Kontrol eğitimi ile proje ekibine iç kontrol sistemi oluş-
turulması çalışmalarında ihtiyaçduyacağı teorikveuygulamalı bil-
gininaktarılması sağlandı. Projeningeri kalan süresinde süreçlerin
haritalaması tamamlanarak, İç Kontrol Sistemi aşaması ile devam
edecek. Öncelikle kuruluşun İç Kontrol Eylem Planı hazırlanacak
daha sonra da belirlenecek riskler ve kontrol faaliyetlerinin tanımı
ile izleme ve değerlendirme mekanizması ile desteklenen bir İç
Kontrol Sistemi oluşturulacak.
Hacettepe Üniversitesinde ERC, ERA NET E-Rare-3 ve
TÜBİTAK Destek ve Ödülleri Bilgi Günü Gerçekleştirildi
TÜDEMSAŞ Projesinde Yeni Aşama
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook