TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Samsun’da Lise Öğrencilerine PARDUS Eğitimi Verilecek
Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun
Anadolu Lisesi, bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye’de ilk defa lise
öğrencilerine Milli İşletim Sistemi PARDUS’un yaygınlaşmasına
yönelik eğitim düzenlemek için TÜBİTAK ULAKBİM ile protokol
imzaladı.
Ankara’da, TÜBİTAKULAKBİM’de gerçekleştirilen imza töreni-
ne İlkadım İlçeMilli EğitimMüdürüHalil İbrahimAkmeşe, Sam-
sun Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet İnce, TÜBİTAK ULAKBİM
Proje Yürütücüsü Cengiz Çelik ve TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü
Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu katıldı.
Protokol kapsamında 7-8-9-10 Mayıs tarihlerinde “PARDUS
ve Açık Kaynak Günleri”(PAK) düzenlenecek. 49 liseden bilgisa-
yar bilimlerine meraklı 150 öğrencinin katılacağı projede; İlka-
dım İlçe Milli EğitimMüdürlüğü, TÜBİTAK ULAKBİM ve İnternet
Teknolojileri Derneği’nin eğitmenlerinin desteği ile öğrencilere
Açık Kaynak, Özgür Yazılım ve Milli İşletim Sistemi PARDUS ko-
nularında eğitim verilecek.
İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe bu
proje ile öğrencilerin Milli İşletim Sistemi PARDUS’u öğrenme-
sinin yanı sıra başta İlkadım ilçesi olmak üzere Samsun genelin-
de tümetkileşimli tahtalarda PARDUS kullanımın yaygınlaşma-
sının hedeflendiğini belirtti.
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından gelişti-
rilmeye devam edilen Pardus’un 17.2 sü-
rümü yayınlandı. Bu sürümde öne çıkan
yenilikler: En son sürüm LibreOffice 6.0.1;
Deepin Masaüstü Ortamı (DDE) için bir
çok yenilik ve iyileştirmeler; Güçlenen
XFCE Türkçe dil desteği; Güvenlik ve per-
formans güncellemeleri.
Pardus 17.2 hakkında detaylı bilgi
edinmek için sürüm notlarını inceleyebi-
lirsiniz.
Milli İşletim Sistemi PARDUS’un 17.2 Sürümü Yayınlandı
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook