TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 18

18
Bülten
NİSAN 2015
2 0 1 5 ’ i n İ l k G ü n e ş T u t u l m a s ı
2015’in İlk Güneş Tutulması
En İyi TÜBİTAK TUG’da İzlendi
20 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen Güneş tutulmasını izlemek için, TÜBİ-
TAK Ulusal Gözlemevi Bilim ve Toplum Merkezi’nde (BİTOM) halka ve basın
mensuplarına açık bir etkinlik düzenlendi.
Ö
zel filtreli Güneş teleskopları ve tutulma gözlükleri ile
10:30 -13:30 saatleri arasında izlenebilen tutulmaya
katılımcılar büyük ilgi gösterdi. İlk ve orta öğrenim
kurumlarından öğrenciler, vatandaşlar ve basın mensup-
larının oluşturduğu yaklaşık 400 kişi tutulmayı başından
sonuna kadar izledi. Uzmanlardan Güneş tutulması hak-
kında ayrıntılı bilgiler alan katılımcılar, dağıtılan özel tu-
tulma gözlükleri ile tutulmanın tüm evrelerini güvenli bir
şekilde izlediler. Etkinlik sırasında ayrıca, Güneş’in ışıkküre
ve renkküre tabakalarını ve bu tabakalardaki madde fışkır-
ması, Güneş lekeleri gibi aktif olayları gösteren teleskoplar-
dan gözlem yapıldı. Teleskoplardan birine bağlı kamera ile
Güneş tutulmasının görüntüsü büyük TV ekranına yansıtı-
larak tutulmanın evreleri ve Güneş üzerindeki olaylar hak-
kında izleyicilere bilgi verildi.
Bir Sonraki Parçalı Güneş Tutulması 21 Haziran
2020’de; Tam Tutulma ise 30 Nisan 2060’da
2015 yılının ilk Güneş tutulması sadece Atlas Okyanu-
su’nun kuzey bölgesinde tam tutulma olarak gözlenebildi.
İlk ve orta öğrenim kurumlarından öğrenciler, vatandaşlar ve basın mensup-
larının oluşturduğu yaklaşık 400 kişi tutulmayı başından sonuna kadar izledi.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook