TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 17

17
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Konuşmaların ardından protokol üyeleri serginin açılı-
şını kurdele keserek gerçekleştirdi. Max Planck Topluluğu,
TÜBİTAK ve Konya Bilim Merkezi tarafından düzenlenen
sergi 13 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında gezilebilecek.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, açı-
lışta yaptığı konuşmada TÜBİTAK’ın 150 bin avroluk desteği
ve Konya Büyükşehir Belediyesi himayesinde serginin Kon-
ya halkıyla buluştuğunu dile getirerek, “TÜBİTAK’ın bilim
ve teknoloji konusunda destekleri her yıl artarak devam
ediyor. Bu tip faaliyetlerin özellikle genç neslin bilime yön-
lendirilmesi noktasında çok önemli olduğunu biliyorum ve
bunu önemsiyorum” dedi.
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl, sergi-
nin açılışında yaptığı konuşmada, küreselleşme ve tekno-
lojik ilerlemenin insanlığa çok yönlü fırsatlar sunduğunu
vurguladı. Pohl, “Hızla değişen zamanımızda, insanlığın
yaşam tarzını sürüdürülebilir ve çevre dostu gelişmelerle
destekleyebilmek için artık uluslararası alanda birlikte çalı-
şan bilim insanlarına ihtiyaç vardır” diye konuştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise
Bilim Sergisi’nin 18 ülkede 30 şehir ve 10 milyon ziyaretçi
sayısına ulaştığını söyledi.
Konya Bilim Merkezi’nin de sergi gibi çok iddialı oldu-
ğunu anlatan Akyürek, “Yaklaşık 100 milyon lira bedelle
tamamladığımız Bilim Merkezimize TÜBİTAK tarafından 40
milyon lira civarında sergi yatırımı yapılıyor. Bütün hemşe-
rilerimizi, bilhassa öğrenci arkadaşlarımızı, üniversite ca-
miasını sergiyi gezmeye ve sergiden istifade etmeye davet
ediyorum” ifadelerini kullandı.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, açılışta yaptığı ko-
nuşmada TÜBİTAK’ın bilim ve teknoloji konusundaki desteklerinin her
yıl artarak devam ettiğini belirtti.
Max Planck Topluluğu,
TÜBİTAK ve Konya Bilim Merkezi
tarafından düzenlenen sergi 13 Mart-31 Mayıs
tarihleri arasında gezilebilecek.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook