TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 7

7
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Hedef Türkiye 2015” Çalıştayları
Silikon Vadisi’nde Gerçekleştirildi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK
MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu’nun da bulun-
duğu heyet ile birlikte, TÜBİTAK “Hedef Türkiye 2015” ça-
lıştaylarını gerçekleştirmek ve bilim, teknoloji konularında
temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne
gitti. Kaliforniya ve Stanford Üniversiteleri’ndeki bilim in-
sanları ve akademisyenlerimizle bir araya gelen Heyet, TÜ-
BİTAK Hedef Türkiye Çalıştayı’nı gerçekleştirdi.
Los Angeles Başkonsolosluğumuzda bölgede yaşayan
vatandaşlarımızla bir araya gelen heyet, vatandaşlarımızın
görüş ve önerilerini dinledi. Heyet daha sonra sırasıyla Sili-
kon Vadisi’nde bulunan Bilgisayar Tarihi Müzesi’ni, Avogy,
Oracle, HP, Intel, Cisco, Apple, Google ve girişimcilere hiz-
met veren Plug and Play şirketlerini, yüksek performanslı
elektrikli araçlar üretmeyi hedefleyen otomotiv firması Tes-
la’yı ziyaret etti. Kaliforniya’da Microsoft Teknoloji Merkezi
yetkilileri ile görüşmelerde bulunan heyet, ODTÜ Tekno-
kent T-Jump San Francisco’da Türk girişimcilerle bir araya
gelerek, ABD’de BilişimVadisi Projesi için son teknolojilerle
ilgili görüşmelerde bulundu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu’nun da bulunduğu heyet ile birlikte, TÜBİTAK “Hedef Türkiye
2015” çalıştaylarını gerçekleştirmek ve bilim, teknoloji konularında temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook