TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 13

TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
T
ürkiye ve Almanya arasındaki bilim, teknoloji ve ye-
nilik işbirliği potansiyelinden yola çıkılarak ilan edilen
2014 Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında, her iki ülke
bilim, teknoloji ve yenilik paydaşlarının katılım ve katkıları
ile çok sayıda ortak proje, araştırmacı değişimi ve etkinlik
gerçekleştirilerek başarılı bir yıl geride bırakıldı.
Türk-Alman Bilim Yılı Kapanış Etkinliğinde iki ülke ara-
sındaki işbirliği deneyimleri, ikili işbirliği programları ile
Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı’nın sunduğu fırsatları ve
Ar-Ge yapan özel sektör kuruluşlarının bir araya getirilmesi
konulu 3 farklı oturum ile BilimYılı değerlendirildi. Paneller
kapsamında, BilimYılı ile başlatılan işbirliklerinin devamlılı-
ğı hakkında fikir alış-verişinde bulunuldu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fikri Işık ile Fe-
deral Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Johanna Wan-
ka’nın teşrif ederek açılış konuşmalarını yaptıkları etkinlik
Türkiye ve Almanya’dan alanlarında başarılı bilim insanları
ile üniversite, araştırma merkezi, Ar-Ge yönü öne çıkan özel
sektör temsilcileri ve kamu kurum/kuruluş yetkililerinin bir
araya gelmelerine olanak sağladı.
Bakan Fikri Işık, Türk-Alman Bilim Yılı Kapanış Etkinliği
kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ve
Almanya arasında çok güçlü ilişkilerin tarihi boyutuna dik-
kati çekerek, bunun iki ülke ilişkilerinde önemli bir temel
oluşturduğunu belirtti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, “Bilim yılı ile güçlendirilen ilişkiler aslında bugün
13
Bakan Fikri Işık, Türk-Alman BilimYılı Kapanış Etkinliği kapsamında düzenlenen basın
toplantısında, Türkiye ve Almanya arasında çok güçlü ilişkilerin tarihi boyutuna dikkati
çekerek, bunun iki ülke ilişkilerinde önemli bir temel oluşturduğunu belirtti.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook