TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 10

10
Bülten
NİSAN 2015
2 0 1 5 T ü r k i y e - B i r l e ş i k K r a l l ı k B i l i m v e İ n o v a s y o n Y ı l ı
2015 Türkiye-Birleşik Krallık
Bilim ve İnovasyon Yılı
B
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Birleşik
Krallık İş, Yenilik ve Yetenekler Politikaları Bakanı Hon
Greg Clark’ın himayelerinde 2014 yılında başlatılan ve
koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-
Newton Fonu ile ivme kazanan Türkiye ve Birleşik Krallık
TÜBİTAK ve İngiltere İş, Yenilik ve Yetenekler
Politikaları Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan ve
toplam 40 milyon Sterlin büyüklüğündeki Kâtip
Çelebi - Newton Fonu ile ivme kazanan Türk-
İngiliz işbirliğini ileriye taşımak için, 2015 yılı
Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı
ilan edildi.
arasındaki bilim, teknoloji ve yenilik işbirliği faaliyetlerini
desteklemek amacıyla ve iki ülke arasındaki ortak çalışma
alanları potansiyelinden yola çıkılarak 2015 yılının “Türki-
ye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı” ilan edilmesine
karar verildi.
Bu doğrultuda, TÜBİTAK Başkanlık Mustafa İnan Kon-
ferans Salonu’nda 24 Mart 2015 tarihinde düzenlenen Tür-
kiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı Açılış Töreni ile
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz,
İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore ve Birleşik
Krallık İş, Beceri veYenilik Politikaları Bakanlığı Bilgi, İnovas-
yon, Strateji ve Uluslararası İşbirliği Genel Müdürü Jeremy
Clayton tarafından yapılan açılış konuşmaları ile 2015 yılı
Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı açılışı gerçek-
leştirildi.
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, törende yaptığı konuşmada, başarı ile tamamlanan Türk-Alman Bilim yılında gerçekleştirilen faaliyetlere değinerek, aynı başarıyı
ve daha fazlasını İngiltere ile de tecrübe etmek istediklerini belirtti.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook