TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 8

NİSAN 2015
8
Bülten
S i l i k o n V a d i s i n e G i d e n T e k n o g i r i ş i m c i l e r l e B u l u ş m a
Silikon Vadisine Giden
Teknogirişimcilerle Buluşma
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık: “2015 yılında 58 milyon lira bütçemiz
var ve hedefimiz 580 gencimizi teknogirişim sermaye desteği programı ile
desteklemek” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2012, 2013 ve 2014
yıllarında Silikon Vadisi programına katılan teknogirişimcilerle
TÜBİTAK Başkanlık binasında bir araya geldi.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook