TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 14

14
Bülten
NİSAN 2015
T ü r k - A l m a n B i l i m Y ı l ı
birlikte atacağımız bu yeni adımlarla geleceğe yönelik çok
daha önemli kazanımları, önemli ilişkilerin başlangıcını
da beraberinde getirecek. Bu açıdan biz, Türk-Alman Bi-
lim Yılı’nı çok önemsiyoruz. Geride bıraktığımız 2014 Bilim
Yılı‘nın, gerçekleştirilen etkinlikler sonucunda hem Türki-
ye’nin hem de Almanya’nın çok ciddi kazanımlar elde ede-
ceği ama kazanımların sadece Türkiye ve Almanya arasında
kalmayacağı, tüm bölge ve dünya bilim ve teknolojisi için
de ciddi kazançlara vesile olacağını düşünüyoruz. Buna
inanıyoruz“ dedi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Türkiye ile
Almanya arasında hem tarihsel hem ekonomik ilişkilerin
bulunduğunu belirterek, buna bir bilim boyutunu da ekle-
mek istediklerini söyledi. Prof. Altunbaşak, “İki ülke arasın-
daki tarihi, ekonomik ve siyasi alanlardaki dostane ilişkinin
bilim, teknoloji ve yenilik alanında da sürdüğünü görmek
bizi son derece memnun etmektedir. Var olan bilimsel
ilişkileri daha da yukarıya, birinci lige çıkarmayı istiyoruz.
Türkiye için en önemli paydaşlardan biri olan Almanya ile
çok daha kapsamlı işbirliklerine imza atacağımıza bütün
samimiyetimizle inanıyoruz. Bu bağlamda, bugüne kadar
yapılanların iki ülke arasında sürdürülebilir işbirlikleri için
bilim yılının ötesinde de devam etmesi konusundaki karar-
lılığımızı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Bilim Yılı süresince TÜBİTAK tarafından Berlin’de Hedef
Türkiye Çalıştayı düzenlenerek yaklaşık 250 araştırmacıya
Türkiye’ye geri dönüş için yararlanabilecekleri olanaklar ve
ikili ve çoklu işbirliği fırsatları hakkında bilgi verildi. Ayrıca,
Yurtiçi Etkinlikleri Destekleme Programı oluşturularak, iki
çağrıya çıkılmış ve 74 etkinliğe destek verildi. Bu etkinlikler
kapsamında yaklaşık 1000 Türk ve 800 Alman araştırmacı-
nın bir araya gelmesi sağlandı. Üniversite-sanayi işbirliğini
teşvik etmek adına, Bilim Yılı vesilesi ile 2+2 Programı çağ-
rısı açıldı. Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerdeki
bir üniversite ve bir sanayi kuruluşunun oluşturduğu Türk
ekibe 450 bin Avro Türk lirası karşılığında destek sağlanabi-
lecek. Bilim Yılı’nın kazandırdığı ivmenin sürdürülebilmesi
için ise, Türkiye ve Almanya EUREKA çağrısı açıldı. Bu çağ-
rı kapsamında, ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara
yönelik ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, her iki
ülkeden en az birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak
projelere destek verilecek.
Türk-Alman Bilim Yılı boyunca gerçekleştirilen işbirlik-
leri ve etkinlikler Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kap-
samında da kalıcı işbirliği ve ortaklıkların kurulması için ilk
basamak oluştu. Kazanılan bu ivme ile Avrupa Birliği’nin
en yüksek bütçeli araştırma ve yenilik programı olan Ufuk
2020 kapsamında Türkiye için en önemli paydaşlardan
biri olan Almanya ile ilerleyen süreçte çok daha kapsamlı
işbirlikleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Almanya ile
Türkiye arasındaki bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki iş-
birliklerinin yılların, uzmanlık ve ülke sınırlarının ötesinde
sürmesi hedeflenmektedir.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook