TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 12

NİSAN 2015
12
Bülten
T ü r k - A l m a n B i l i m Y ı l ı
Türk-Alman Bilim Yılı
Başarı ile Tamamlandı
Bilim, teknoloji ve yenilik alanında Türkiye ile Almanya ara-
sında işbirliğini geliştirmeye yönelik birçok ortak faaliyetin
düzenlendiği 2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon
Yılı Kapanış Etkinliği, gerçekleştirildi.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook