TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 28

Çocukl
Çevres
Kesilm
Yrd. Doç. Dr. Çobanoğlu, işlemin
avantajlarını şu sözlerle sıraladı:
“İşlem sonrasında alçı gibi koru-
yucu bir dış tespit aracına ihtiyaç
duyulmaması, cerrahi işlem uygu-
lanan uzuva tam yük verilebilme-
si, eklem hareket açıklığı egzersiz-
lerine başlanabilmesi, hastanede
yatış süresinin kısalması, günlük
hayata dönüşün hızlı olması.”
Destekle Gelen Başarı...
28
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook