TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 30

MART
2015
30
Bülten
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile
MAM Yetkililerinin Singapur Ziyareti
T
ÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi
Hasan Basri Güzeloğlu ve Gebze Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ile birlikte “Bölge Tekno-
parklarının İncelenmesi, Singapur ve Türkiye Arasında İkili
İşbirliği Anlaşmaları Yapılması ve İki Ülke Arasındaki İlişki-
lerin Güçlenmesi” adına görüşmelerde bulunmak üzere
Singapur’u ziyaret etti.
Heyet, Singapur’da Science Park I, Science Park II, Fusi-
onpolis ve Biopolis temalı teknoparklarda incelemeler ve
görüşmeler yaptı. Bilişim Vadisi Teknoparkı’nın alt yapısını
oluşturacak olan bu incelemeler kapsamında özellikle böl-
Heyet, Singapur’da Science Park I, Science Park II, Fusionpolis ve Biopolis
temalı teknoparklarda incelemeler ve görüşmeler yaptı.
“Bölge Teknoparklarının İncelenmesi, Singapur ve
Türkiye Arasında İkili İşbirliği Anlaşmaları Yapılması
ve İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Güçlenmesi” adına
görüşmelerde bulunuldu.
T Ü B İ T A K M A M ’ ı n U z a k d o ğ u Z i y a r e t i
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook