TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 18

18
Milli Yer İstasyonu Geliştirmesi Projesi (MİYEG) düzen-
lenen törenle başlatıldı. Törene TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdü-
rü Dr. Lokman Kuzu, Kalkınma Bakanlığı Araştırma, Geliş-
tirme ve Girişimcilik Dairesi Başkanı Özgür Kadir Özer ve
Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi Başkanı
Müh. Alb. Hayri Özden ve Hava Kuvvetleri Komutanlığın-
dan yetkililer katıldılar.
MİYEG projesi hakkında bir sunum yapan TÜBİTAK
UZAY Enstitü Müdürü Dr. Lokman Kuzu, projenin Türkiye
açısından son derece önemli olduğunu belirterek, “TÜBİ-
TAK UZAY, yer gözlem uyduları için milli bir yer istasyonu
geliştirerek önümüzdeki yıllarda fırlatılması planlanan tüm
yer gözlem uydularının yer istasyonu ihtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla gerçekleştirilecek Milli Yer İstasyonu Geliştir-
me Projesi (MİYEG) ile bir ilke daha imza atıyor” dedi.
Türkiye’nin İlk Yerli Uydu Yer
İstasyonu Projesi Başlatıldı
Projede uydu yer istasyonları konusunda daha fazla sistemin yerli
imkânlarla tasarımı, üretimi, test ve entegrasyonu hedefleniyor.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook