TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 31

TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
31
geyi, üniversiteyi ve teknoparkı sanayi için cazibe merkezi
haline getirecek olan stratejiler konusunda bilgi alışverişin-
de bulunuldu.
MAM Başkanı Tunaboylu, TÜBİTAK muadili Bilim, Tekno-
loji ve Araştırma Ajansını (A-Star) ziyaret ederek Prof. Raj
Thampuran ile ülkenin Ar-Ge destek ve teşvik politikaları
ve teknoloji üretme gibi konularda işbirliği yapmak üzere
görüştü. Fusionpolis Bilim Parkı’nı ziyaret eden Tunaboylu,
geliştirilen son teknoloji ürünlerini inceleme fırsatı buldu.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook