TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 19

19
“Yer İstasyonu, X ve S Bantlarında Haberleşme
Sağlayacak”
MİYEG Projesi’nin MSB Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi Baş-
kanlığının koordinasyonu ve Kalkınma Bakanlığı’nın teşvi-
kiyle TÜBİTAK UZAY tarafından gerçekleştirileceğini ifade
eden Kuzu konuşmasında özetle şunları söyledi: “TÜBİTAK
UZAY, geçmişten günümüze gerçekleştirdiği projeler ile
uydu-uzay ve yer istasyonu konularında önemli bir tecrü-
be ve altyapıya sahip. Enstitü kazanılan söz konusu tecrü-
be ve altyapıyı MİYEG Projesi’ne aktaracaktır. Projede yer
istasyonları konusunda daha fazla sistemin yerli imkânlarla
tasarımı, üretimi, test ve entegrasyonu hedefleniyor. Söz
konusu hedeflere TÜBİTAK UZAY öncülüğünde ve yerli alt-
yüklenici sanayi kuruluşlarınca ulaşılacak. Bu proje kapsa-
mında, X ve S bantlarda haberleşme yeteneğine sahip yer
istasyonu sistemi geliştirilecek.
Besleyici (feed), reflektör ve frekans seçici yüzeyi, hare-
ket sistemi, yer istasyonu kontrol sistemi (istasyon ve an-
ten kontrol sistemi), haberleşme, görüntüleme sistemi ve
ilgili modül ve yazılımlardan oluşan projenin 2019 yılında
tamamlanmasını hedefliyoruz.”
TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Dr. Lokman Kuzu, MİYEG
projesi hakkında katılımcılara sunum yaptı.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook