TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 20

Kültür mirasımız Mardin Kasımiye
Medresesi, TÜBİTAK Üst Yönetimi
tarafından ziyaret edildi.
20
Bülten
Kasımiye Medresesi, İslam
Bilim ve Teknoloji Tarihi
Müzesi Olacak
başta bölge halkı olmak üzere tüm ziyaretçilere aktarılacak
olan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne dönüştürül-
mesi hedefleniyor.
Toplantıda konu ile ilgili olarak Mardin Valiliği ile TÜ-
BİTAK arasında imzalanması planlanan protokol, gerçek-
leştirilmesi gereken çalışmalar ve süreç ile ilgili detaylar
hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. TÜBİTAK
uzmanları ve Valilik yetkilileri tarafından alanda detaylı in-
celeme çalışmalarının gerçekleştirilmesine karar verildi.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu,
Genel Sekreter Arif Koyuncu, Bilim ve Toplum Daire Baş-
kanı Dr. Ahmet Uludağ ve Bilim Merkezleri Müdürü Bekir
Çengelci’den oluşan heyet Kasımiye Medresesi’nde incele-
melerde bulundu.
Kasımiye Medresesi’ndeki inceleme ve tespit çalışma-
sının ardından Valilik Makamında bir toplantı düzenlendi.
Mardin Valisi Mustafa Taşkesen ve Vali Yardımcısı Ali Gül-
doğan, Kasımiye Medresesi’nde yapılan restorasyon ve ön
hazırlık çalışmaları hakkında TÜBİTAK heyetine bilgi verdi.
Kasımiye Medresesi’nin İslam dünyasında gerçekleş-
tirilen ve bilim tarihi açısından önem taşıyan fikri, ilmi ve
teknolojik gelişmelerin günümüz teknolojisi kullanılarak,
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook