TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 22

22
Bülten
MAYIS
2017
T Ü B İ T A K M A R T E K C y b e r p a r k ’ ı Z i y a r e t E t t i
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) ve Bilkent Cyber-
park işbirliğinde Bilkent Cyberparka teknik gezi organizas-
yonu düzenlendi. ZiyaretteMARTEK Firmalarından Hazerfen
firma yetkilisi Erdal Topaç, BBC Firması Genel Müdürü Bilal
Çetiner, Microdev firma yetkilisi Hasan Demirezen, Femrem
Robot firma yetkilisi Aykut Bilici, SYS IN SYS firma personeli
Gökhan Ukiç, IN 2 firma yetkilisi Soner Çalımlı, Rut Yazılım
firma yetkilisi Fahrettin Çolak, Gemtek firma yetkilisi Emrah
Gültekin, ACRP firma yetkilisi Umut Korkmaz, Artı Doksan
firma personelleri Mehmet Karalar ve Cem Aslan, ISR firma
yetkilisi Eren Ertem Develi ve firma personelleri Ünlü Ağyol,
Volkan Taş ile Melih Sarıca hazır bulundular.
CYBERPARK ziyaretine TÜBİTAK Marmara Teknokent fir-
malarından iki TEKSEB, üç TEKGEB, beş Kuluçka firması ol-
mak üzere toplamda 10 firma; Bilkent Cyberparkta faaliyet
gösteren altı firma katıldı.
Girişimcilik, İş Birliği ve Teknoloji Transfer Birimi Uzmanı
Duygu Aktay’ın, Bilkent Cyberpark tanıtım sunumunun ar-
dından, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Or-
han Çömlek tanıtım sunumunu gerçekleştirdi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent BBC firması Genel Müdürü
Bilal Çetiner, müşterilere ihtiyaca özel makine tasarımı ve
imalatı, otomasyon hatları tasarımı, imalat ve kurulumu,
hızlı prototipleme, medikal uyumlu cihaz tasarımı ve imalatı
gibi hizmetler verildiğini, ilk ihracatın Çin’e gerçekleştiril-
diğini; Microdev firma yetkilisi Hasan Demirezen, TÜBİTAK
1512 Teknogirişim Desteği alarak hayata geçirdikleri ürün
ile, insan vücuduna deri yolu ile mikro boyutta iğne kullana-
rak ilaç alımının sağlandığını; Cyberparkta faaliyet gösteren
Nanodev firma yetkilisi, hipertermi, kanser hastalıklarının
tedavisinde kullanılan tedavi yöntemlerini; Rut Yazılım fir-
ma yetkilisi Fahrettin Çolak, üretim ve satış yapan firmaların
TÜBİTAK MARTEK Cy
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook