TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM tarafından, yerli savunma sanayinin ge-
liştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda önemli
bir başarıya imza atıldı. TÜBİTAK’ın milli olarak geliştirdiği
Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS), bir başka milli plat-
formda başarıyla kullanılmaya başlandı.
GİS, ASELSAN ve TÜBİTAK mühendislerinin ortak çalışma-
sıyla ASELSAN Milli Görev Bilgisayarı’na entegre edilerek,
Milli Atış Kontrol Yazılımları ile SARP Uzaktan Komutalı Milli
Silah Sistemi’nin tüm işlevsel ve performans gereksinimleri-
ni karşıladı. Böylece GİS, SARP ile kendini sahada da ispatla-
mış oldu.
HÜRKUŞ’a Milli İşletim Sistemli Milli Otopilot
GİS, TAI ve TÜBİTAK mühendislerinin işbirliği ile TAI’nin
HÜRKUŞ uçağı için geliştirmiş olduğu Milli Sayısal Uçuş Kon-
trol Bilgisayarı’na (SUKB) geçtiğimiz aylarda entegre edile-
rek, Gerçek Zamanlı İşletim Sisteminin Milli Uçuş Kontrol Ya-
zılımları ile tüm fonksiyonel ve performans gereksinimlerini
karşıladığı gösterildi. Yapılan testlerde Milli Gerçek Zamanlı
İşletim Sistemi’nin muadil ürünlerden daha iyi performans
ile çalıştığı gözlendi.
GİS, IDEF’17’de Görücüye Çıkıyor
Dünyada sayılı ülke tarafından üretilen gerçek zamanlı iş-
letim sistemi teknolojisinde dışa bağımlılığı sona erdirecek
Milli Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’nin gelişimini destekle-
mek amacıyla ASELSAN ile TÜBİTAK arasında imzalanan mu-
tabakat anlaşmasıyla başlayan çalışmaların meyvesi, Mayıs
ayında düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fua-
rı’nda (IDEF’17) görücüye çıkıyor.
GİS TÜBİTAK BİLGEM tarafından, savunma sanayisinin emni-
yet kritik ve katı gerçek zamanlı işletimsistemi ihtiyaçlarını milli
imkanlarla karşılamak amacıyla 2006’da geliştirilmeye başlandı
ve 2013 başında tamamlanarak ürün haline getirildi.
Gelecek teknolojiler
TÜBİTAK, ülkemizde geliştirilmeleri devam eden Milli Mu-
harip Uçak, Hürkuş Uçağı, İnsansız Hava Araçları, Özgün
Helikopter Platformları, Pod Sistemleri, Radar Sistemleri gibi
savunma ve havacılık sistemlerinin, aynı zamanda Yerli Oto-
mobil, Raylı Ulaşım, Akıllı Ulaşım gibi sivil sistemlerin gerçek
zamanlı işletim sistemi ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalış-
malarını sürdürüyor.
TÜBİTAK BİLGEM’in Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi,
Milli Bir Silahta Kullanılmaya Başlandı
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook