TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 20

20
Bülten
MAYIS
2017
T Ü B İ T A K G e b z e Y e r l e ş k e s i P e r s o n l e i n e M e n d e l e y v e S c i V a l E ğ i t i m i
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personeline
Mendeley ve SciVal Eğitimi
TÜBİTAK MAM Kütüphane ve Arşiv Birimi ile Teknoloji Ge-
liştirme ve Yönetimi Birimi tarafından organize edilen Men-
deley ve SciVal eğitimleri, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi perso-
neline, Elsevier yetkilileri tarafından verildi.
Kendi araştırma performansınız hakkında detaylı analiz
yapabileceğiniz, TÜBİTAK’ın ve üye olan diğer kurumların,
ülkelerin ve araştırma gruplarının araştırma performansları
hakkında fikir edinebileceğiniz, farklı metrikler kullanarak
kendiniz veya kurumunuz ile diğer araştırmacılar ve araş-
tırma gruplarını karşılaştırabileceğiniz, trendlere bakarak,
yeni araştırma stratejileri geliştirebilecek ve işbirliği olanak-
ları bulabileceğiniz SciVal Programı, Elsevier Firması Türkiye
temsilcisi Ayhan Saraçoğlu tarafından verilen bir eğitim ile
katılımcı araştırmacılara tanıtıldı.
Araştırmacıların makalelerini yönetmek, paylaşmak, oku-
mak, notlar almak ve alıntı yapmak için kullanabileceği bir
yazılım olan Mendeley Eğitimi ise, Webiner ile Elsevier Ams-
terdam Merkezine bağlantı kurularak Başak Candemir tara-
fından verildi.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook