TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 14

14
Bülten
MAYIS
2017
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E ’ Y E B i r i n c i l i k Ö d ü l ü
TÜBİTAK TÜSSİDE, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Filli
Boya işbirliği ve akademisyenlerin desteği ile hazırlanan ve
maddi olanakları sınırlı çocukların akademik ve psikolojik
gelişimine destek veren Bilim Kampı projesiyle, “The 2016-
17 Peer Awards For Excellence” Kurumsal Sosyal Sorumlu-
luk kategorisinde ödüle layık görüldü.
Uluslararası alanda ilham veren fikirlerin değerlendi-
rildiği bir platform sunan ve bu yıl yedincisi düzenlenen
“The Peer Awards for Excellence” ödül töreni Londra’da
Fortnum&Mason’da yapıldı. Çeşitli kategorilerde dünyanın
önde gelen marka projelerinin değerlendirildiği ödül töre-
ninde Filli Boya, Kurumsal Sorumluluk kategorisinin “Genç-
lere Eğitim” alt başlığında “Filli Boya Bilim Kampı” projesi ile
ödül aldı.
Modellemesiyle Türkiye’de Bir İlk
Her yıl “Bilimi sevdirmek ve bilim insanı olmaya özendir-
mek”amacıyla BilimKampları düzenleyenTÜBİTAKTÜSSİDE,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü ve Filli Boya işbirliği ile hayata geçirilen
bu projenin üçüncü etabını 2016 yılında tamamladı.
Modellemesiyle Türkiye’de bir ilk olan Filli Boya BilimKam-
pı Projesi, Bakanlık tarafından bakımına alınmadan sosyo-
ekonomik destekle aileleri yanında desteklenen akademik
başarısı yüksek çocukların gözlem, keşif, sorgulama, prob-
lem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmesini
hedefledi ve onların hayata daha donanımlı hazırlanmala-
rına olanak sağladı.
Bilim Kampı programında katılımcı çocuklara bir dizi eği-
tim ve bilimsel etkinlikle söz konusu becerileri kullanarak
farklı disiplinlerin nasıl bir arada çalıştıklarını deneyimleme-
lerine, günlük yaşamlarındaki sorunların bilimsel tekniklerle
nasıl çözümlenebileceğine ilişkin atölye çalışmaları yaptırıl-
dı. Ayrıca yine program kapsamında TÜBİTAK Enstitülerine
ile laboratuvarlarına ve Kocaeli Bilim Merkezine geziler dü-
zenlendi.
TÜBİTAK TÜSSİDE’ye Birincilik Ödülü
TÜBİTAK TÜSSİDE, ASPB ve Filli Boya İşbirliğiyleGerçekleştirilen “BilimKampları Uluslararası The Peer
Awards Yarışması”nda Birincilik Ödülü Aldı
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook