TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
si halinde cihazın alarm verdiğini söyledi. Cihazdaki sensör-
ler aracılığıyla, ortam sıcaklığı, nem ve hava kalitesinin de
ölçüldüğünü dile getiren Önür, ani hava değişimlerinde
ya da bakıcının bebeğin yanında sigara içmesi halinde sis-
temin aileye haber verdiğini bildirdi. Önür, cihaz fiyatının
Türkiye’de 599 lira, ABD’de ise 200 dolar olduğunu aktardı.
Yaklaşık 6 aydır piyasada olan ürünün, şu ana kadar 30’dan
fazla ülkeye satıldığını belirten Önür, cihazın Antarktika dı-
şında her kıtaya ulaştığına dikkati çekti.
Program Kapsamında Desteklenen 66 Projeden Biri Oldu
Dünyanın en büyük sivil araştırma ve inovasyon progra-
mı olan 80 milyar avro bütçeli Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020
kapsamında, 2014-2020 yılları arasında sadece KOBİ’lere
destek sağlamak üzere “KOBİ Aracı” programı geliştirildi.
Ulusal koordinasyonu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumunca (TÜBİTAK) yürütülen Ufuk 2020’nin KOBİ
Aracı programına, 15’i Türkiye’den olmak üzere bin 534 pro-
je sunuldu. Program kapsamında desteklenen 66 proje ara-
sına, Mobilus isimli Türk firmasının projesi de girdi. Mobilus
firması, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen
“Akıllı Bebek ve Bakıcı İzleme Sistemi (İnvidyo)” projesiyle,
KOBİ Aracı Programı kapsamında, yaklaşık 4 milyon lira hibe
destek kazanmayı başardı.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook