TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi İşbirliğinde
COST ve İkili İşbirliği Destekleri Bilgi Günü Düzenlendi
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)Teknoloji Transfer Ofisi
işbirliğinde COST Kuruluşu ve TÜBİTAK İkili İşbirliği Program
Destek Programlarına yönelik bir Bilgi Günü düzenlendi.
KTÜ ve çevre üniversite kurum ve kuruluşlarından yaklaşık
20 araştırmacının katıldığı etkinlikte ikili işbirliğine yönelik
araştırma desteklerimiz, ikili işbirliği programlarına başvu-
ru şartları, yöntemleri, işbirliğimiz olan ülkeler ve istatistiki
bilgiler, COST Kuruluşunun genel yapısı, COST Aksiyonlarına
katılım kuralları, COST katılımından elde edilecek kazanım-
lar ve Türkiye’nin COST katılım istatistikleri gibi konularda
bilgiler verildi.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook