TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 18

18
Bülten
MAYIS
2017
“Ülkemizde İklim-Su-Enerji Kapsamında Yapılan Modelleme Çalışmalarının Değerlendirilmesi Toplantısı” Düzenlendi
“Ülkemizde İklim-Su-Enerji Kapsamında Yapılan Modelleme
Çalışmalarının Değerlendirilmesi Toplantısı” Düzenlendi
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE)
tarafından “Ülkemizde İklim-Su-Enerji Kapsamında Yapılan
Modelleme Çalışmalarının Değerlendirilmesi Toplantısı”,
TÜBİTAK MAM’da düzenlendi.
TÜBİTAK MAM ÇTÜE Enstitü Müdürü Dr. Selma Ayaz ön-
cülüğünde gerçekleşen toplantıya TÜBİTAK MAM dışında,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye
Su Enstitüsü’nden yer/atmosfer/deniz modellemesi, hid-
rolojik/hidrojeolojik/su kalitesi/hava kalitesi modellemesi
alanlarında uzman akademisyenler katıldı.
Toplantıda, yer/atmosfer/deniz modellemesi, hidrolojik/
hidrojeolojik/su kalitesi/hava kalitesi modelleme çalışma-
larının ülkemizdeki durumu değerlendirildi. Ülkemizde
mevcut modelleme çalışmalarının daha çok dünyada yay-
gın olarak kullanılan modelleme yazılımlarından olduğu ve
açık kaynak olması sebebiyle daha çok kullanıldığı belirtildi,
ülkemize özgü modelleme çalışmaları yapılabilirliği ve sür-
dürülebilirliği konuları tartışıldı. Ülkemizde gerçekleştirilen
çalışmalar göz önüne alınarak modellemenin teknik altya-
pı ihtiyaçları, veri ve politikalar açısından değerlendirildi ve
eksiklikleri gidermek amacıyla çözüm önerileri getirildi. Mo-
delleme çalışmaları için izleme programlarının oluşturula-
bilmesi ve sürdürülebilir olması amacıyla gerekliliklerin be-
lirlenmesi üzerinde duruldu. Kısa-orta-uzun vadede ne tür
projelere ihtiyaç duyulduğuna dair görüş alış verişi yapıldı.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook