TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 26

26
Bülten
MAYIS
2017
Erzurum Hinterlandı Kırmızı Et Sektörü İşbirliği Süreçlerinin Analizi Projesinin Kapasite Geliştirme Fazı Başlatıldı
TÜBİTAK TÜSSİDE ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ta-
rım Reformu Genel Müdürlüğü (GTHB-TRGM) işbirliği ile yürü-
tülen Erzurum Hinterlandı Kırmızı Et Sektörü İşbirliği Süreçleri-
nin Analizi Projesinin kapasite geliştirme fazı, işbirliği süreçleri
eğitimi ile başlatıldı.
Proje amaçları doğrultusunda TÜSSİDE Proje ekibi, GTHB
Proje ekibi, özel sektörden, üniversitelerden, uzmanlardan ve
kamuda karar vericilerden oluşturulan teknik komite üyeleri-
nin katılımı ile gerçekleştirilen eğitim ve toplantıda, projede
ihtiyaç duyulacak teknik konular ile ilgili bilgi paylaşımında bu-
lunuldu ve değerlendirmeler yapıldı.
Üç gün süren eğitim boyunca, sektörel strateji, kooperatifçi-
lik, lisanslı depoculuk, sözleşmeli üretim, değer zinciri, organik
tarım, pazarlama, markalaşma, coğrafi işaret ve kümelenme ile
ilgili temel kavramlar katılımcılara aktarıldı.
Eğitim programı kapsamında örnek işbirliği yapıları (Yalova
Garden–Küme Örneği, Katırlı Zeytin Kooperatifi–Kooperatif
Örneği, TAT Konserve–Sözleşmeli ÜretimÖrneği, Marmara Bir-
lik-Lisanslı Depoculuk Örneği) ziyaret edildi.
Ayrıca teknik komite ve proje ekibi ile beraber küçükbaş ve
büyükbaş hayvan kırmızı et değer zinciri ve aktörleri tanımlan-
dı ve hinterland sınırlarının belirlenmesine yönelik kullanılabi-
lecek nicel ve nitel kriterler tespit edildi.
12 ay sürmesi ön görülen projenin 2018 yılının Şubat ayı için-
de tamamlanması planlanıyor.
Erzurum Hinterlandı Kırmızı Et Sektörü İşbirliği Süreçlerinin
Analizi Projesinin Kapasite Geliştirme Fazı Başlatıldı
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook