TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK ULAKBİM ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi’nin ikinci Çalışta-
yı Ankara’da yapıldı. Alanında uzman akademisyen ve öğ-
retmenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen Çalıştay’da konu-
şan ULAKBİM Müdürü M. Mirat Satoğlu ve MEB Özel Eğitim
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Programlar ve
Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Turgut Bağrıaçık, proje-
nin ilerleyişi hakkında memnuniyetlerini dile getirdiler.
Çalıştayda, alanında uzman akademisyenler özel eğitim
okul öncesi, orta-ağır zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler
için hazırlanacak öğretim programlarına dair taslak çalışma-
ları sundular. Program geliştirme uzmanlarının yapılan çalış-
maları değerlendirmesinin ardından katılımcılar çalışmalar-
la ilgili görüş ve önerilerini ifade ettiler.
Çalıştay, ULAKBİM Müdürü M. Mirat Satoğlu ve Özel Eği-
tim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör’ün
tebrik ve teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Projesi 2. Çalıştayı Yapıldı
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook