TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 32

32
Bülten
MAYIS
2017
T Ü B İ T A K M A R T E K F i r m a s ı “ G e t i n t h e R i n g ” Y a r ı ş m a s ı n d a F i n a l e K a l d ı
TÜBİTAK Marmara Teknokentte (MARTEK) faaliyet göste-
ren firma Delphisonic, “Get in the Ring” Yarışmasında finale
kalarak, Singapur’a gitmeye hak kazandı.
Uluslararası bir organizasyon olan “Get in the Ring” etkin-
liği bu yıl Türkiye’de Bilkent CYBERPARK tarafından gerçek-
leştirildi. Ankara’da ilk defa yapılan bu yarışmaya tüm Türki-
ye’den girişimciler kabul edildi. Etkinlikte
Delphisonic, raylı sistemler, rüzgâr türbinleri, gemiler ve
endüstriyel makine sektörüne yönelik sunduğu çözümler,
arıza erken uyarı sistemi ve yazılım platformu ile Singa-
pur’da ülkemizi temsil edecek.
Şimdiye dek 15’ten fazla başarılı projeye imza atan Delp-
hisonic, TCDD tarafından aktif olarak kullanılan DS-xR arıza
ve kaza önleyici yüksek teknolojide büyük veri analizi yapa-
bilen elektronik gömülü sistem sensor teknolojisi ve yapay
zeka kararlılık üzerine bulut tabanlı endüstriyel internet ya-
zılım platformu geliştiriyor.
TÜBİTAK MARTEK Firması, “Get in the Ring”
Yarışmasında Finale Kaldı
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook