TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM’da “Dünya Fikri
Mülkiyet Günü” Düzenlendi
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Strateji ve
Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Patent Destek Biri-
mi tarafından TÜBİTAK MAM’da “Dünya Fikri Mülkiyet Günü
düzenlendi. Patent Destek Birimi Yöneticisi Gülsen Oksay,
WIPO’nun kurulduğu anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün olan
26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü’nde, fikri mülkiyet konusunda
farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini
ifade ederek, “Patent Farkındalık ve Sınai Mülkiyet Kanunu-
nun Getirdiği Yenilikler” konulu sunumu gerçekleştirdi.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook