TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 30

30
Bülten
MAYIS
2017
T Ü B İ T A K M A R T E K ’ t e K a h v e G ü n l e r i n i n 1 2 . s i D ü z e n l e n d i
TÜBİTAK MARTEK’te Kahve Günlerinin 12.si Düzenlendi
Teknokent firmaları arasında iş birlikleri oluşturmak üzere
yola çıkan TÜBİTAK Marmara Teknokent, geleneksel olarak dü-
zenlediği “Kahve Günü” etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.
12.Kahve Günü Etkinliği’ne teknokent firmaları, dış paydaşlar
ve potansiyel firmalardan yaklaşık 100 kişi katıldı. Teknokent
firmalarının AR-GE çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yapma-
ları sağlanan etkinlikte, TÜBİTAKMarmaraTeknokentte faaliye-
te başlayan altı yeni firmanın yetkilisince bilgilendirme sunu-
mu yapıldı.
Teknokent firmalarının birbirleriyle tanışmalarını sağlayan,
ortak çalışmalara zemin oluşturan, teknokentle ilgili genel bilgi
ve gelişmelerin aktarılmasını amaçlayan etkinlik,TÜBİTAKMar-
maraTeknokent Genel MüdürüDr. Orhan Çömlek’in konuşma-
sıylabaşladı. Çömlek konuşmasındaTÜBİTAK1512BİGGProjesi
kapsamında seçilen 20 proje sahibine eğitim verildiği bilgisini
paylaştı. AR-GE - Sanayi - Akademi (ASA) Buluşmaları’nın öne-
minden bahsederek bu buluşmaların geçen yıl Gaziantep ve
Kayseri’de gerçekleştirildiğini, bu yıl da İzmir, Konya, Kocaeli ve
Osmaniye’de olmak üzere dört adet yapılacağını belirtti. Ayrı-
ca, Çömlek tarafından Katar, Belçika ve Sudan organizasyonları
ve haziran ayında gerçekleştirilecek olan Çin CES fuarı hakkın-
da bilgiler aktarıldı.
Dr. OrhanÇömlek’inaçılış konuşmasınınardındanTeknopark
Kullanıcıları Derneği Başkanı Hakan Gümüş söz aldı. Gümüş
firma iş birlikleri için çabaladıklarını, yeni firmaları teknopark
ekosistemine yönelttiklerini ifade etti. İşin özünün ekosistemi
güçlendirmek olduğunu belirterek satış, pazarlama, teşvik, fi-
nansal yönetim, ürün ve mal yönetimi ile ilgili açıklamalarda
bulundu. “Kahve Günü” etkinliklerinin değerli olduğunu ifade
ederek daha sık olması gerektiğini dile getirdi.
Sunumların ardından kokteyl alanına geçilerek TÜBİTAK
Marmara Teknokente yeni katılan firmalar için diğer firmalarla
tanışma ortamı sağlandı.
Daha sonra teknokentte yeni faaliyete başlayan firma yetki-
lileri tarafından firmaları ve projeleri hakkında bilgi verildi. Tek-
ma Mühendislik ve Otomasyon AŞ’den Semih Bayar, Medasoft
BilişimTeknolojileri San. ve Tic. Ltd. Ş’den Mehmet Murat Çelik,
Niva Teknoloji AŞ’den Cem Taylan Ekinci, Visus Yapay Görme
ve Otomasyon SistemAraş.‘dan Ulaş Vural, Quales İş Çözümleri
AŞ’den Emre Adalı, Serkan Göktepe ve Birakıl Yazılım Danış-
manlıktan Mustafa Çoker katılımcılara firmalarını tanıttı.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook