TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 24

24
Bülten
MAYIS
2017
“ İ s l a m S a a t i n e ” T Ü B İ T A K U M E İ m z a s ı
“İslam Saatine” TÜBİTAK UME İmzası
TÜBİTAK UME, Suudi Arabistan Krallığı Standard, Metroloji
ve Kalite Organizasyonu ile (SASO) yürütülen proje kapsa-
mında kurduğu zaman laboratuvarında, Suudi Ulusal Za-
manının üretilerek ülke içinde dağıtımının yanı sıra, İslam
dünyası için son derece önemli bir yere sahip olan Mekke
Zaman Merkezini de (MTC) geliştirerek önemli bir başarıya
daha imza attı.
TÜBİTAK UME ile işbirliğine başlamadan önce, uluslararası
zaman ölçeğinin (UTC) üretimine katkı yapan BIPMTAI üyesi
70 zaman laboratuarı arasında son sırada yer alan MTC bu
projenin tamamlanmasıyla BIPM TAI listesinde 20’li sıralara
kadar yükseldi.
İslam aleminde tartışma konusu olan Ramazan ayı ve bay-
ramların başlama ve bitiş günleri ve ayrıca namaz vakitleri-
nin başlangıcına yönelik konularda astronomik, bilimsel ça-
lışmalar yapan ve bünyesinde Mekke Zaman Merkezi’ni de
barındıran Kral Abdullah Ay Gözlem ve Araştırma Başkanlığı
(KACCOLR) TÜBİTAK UME’nin bu desteğiyle çalışmalarını
daha büyük bir kararlılıkla yapabilecek.
Özellikle Ay’ın astronomik bilimsel verilerinin zamansal
doğruluğunu arttırmak için Mekke Zaman Merkezindeki
atomik saatler son derece büyük önem taşıyor.
Sahip olduğu son derece hassas Zaman ve Frekans labo-
ratuvarı ile UTC’ye en önemli katkıda bulunan ülke metrolo-
ji enstitülerinin arasında yer alan TÜBİTAK UME, hem Suudi
Arabistan teknik ihtiyaçlarının karşılanması hem de İslam
aleminin hizmetine yönelik hassas zamanın üretimi ve dağı-
tımına yönelik yeni işbirlikleri ve ortak projelerin başlatılma-
sı çalışmalarını SASO ve MTC ile planlamaya devam ediyor.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook