TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 30

30
Bülten
NİSAN 2016
MAM ve TSE İşbirliğinde Helal Gıda Projesi
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile Türk Stan-
dartları Enstitüsü (TSE) arasında helal gıda denetiminde hız-
lı ve ekonomik yöntemlerin geliştirilmesine yönelik olarak
bir işbirliği anlaşması imzalandı.
İmza töreni, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tuna-
boylu, TSE Genel Sekreteri Mehmet Bozdemir ve TÜBİTAK
MAM Gıda Enstitüsü yetkilileri ve araştırmacılarının katılı-
mıyla, 23 Mart 2016 günü TÜBİTAK MAM’da yapıldı.
2015 yılı Ekim ayında başlatılan proje kapsamında, domuz
kaynaklı jelatin ve glutamat ile insan ya da domuz kılından
üretilen un katkı maddesi l-sistein işlenmiş gıdalarda daha
hızlı ve ekonomik olarak tespit edilebilecek. Böylelikle, daha
sağlıklı ve etik gıda ürünlerinin üretilmesi ve hem tüketici-
nin hem de üreticinin korunması hedefleniyor.
Projenin ortaya çıkış noktası ulusal gıda güvenilirliğini
sağlayarak, bu alandaki rekabet edebilirliğimizi artırmak.
Mevcut yöntemlerle dünyada helal gıda denetimleri kap-
samında glutamat ile L-sistein analizleri işlenmiş gıdalarda
yapılamazken, aynı şekilde jelatininin de özellikle işlenmiş
gıdalarda tespitinde zorluklar yaşanıyor.
Projeyle bu zorluklar çözümlenerek, proje sonunda helal
gıda belgelendirmelerindeki gözetim ve denetimde kulla-
nılabilecek, taşınabilir ve tek kullanımlık ürünlerin geliştiril-
mesi mümkün olacak. Projeyle geliştirilecek yerli ve özgün
metotlar, helal gıda denetimi yapanTSE laboratuvarları tara-
fından yaygınlaştırılarak gıda sektörümüze kazandırılacak.
2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje, TÜBİ-
TAK MAM Gıda Enstitüsü araştırmacıları tarafından, TSE, İz-
mir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Yıldız Teknik Üniversitesi
işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1 milyon TL bütçeli
Proje, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Des-
tekleme Programı tarafından destekleniyor.
T Ü B İ T A K M A M
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook