TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 37

37
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
İTÜ Kariyer Zirvesi’nde “Yeteneğe Dokun” Etkinliği
TÜBİTAK BİLGEM, 2016 Üniversite
Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamın-
da, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde ger-
çekleşen İTÜ Kariyer Zirvesi’ne (İKZ)
katıldı.
Kendilerine yeni bakış açıları kazan-
dıracak, yeni fırsatlarla buluşturacak,
otomotivden enerjiye, hazır giyimden
bilişime, elektronikten ulaşıma pek
çok farklı sektörden güçlü isimlerle bir
araya gelen öğrenciler, TÜBİTAK BİL-
GEM standını ziyaret etti ve merak et-
tikleri soruları sordular. Aynı zamanda,
öğrenciler TÜBİTAK BİLGEM işe alım
fırsatları hakkında bilgi edindiler. Ulu-
sal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü’nde (UEKAE) yürütülmekte
olan “Kriptonun Uygulama Alanları”
konusunda atölye çalışması ve bera-
berinde UEKAE personel alımı hakkın-
da bilgilendirme gerçekleşti.
“Yeteneğe Dokun” sloganıyla ger-
çekleşen etkinliğe, TÜBİTAK BİLGEM’i
temsilen BİLGEM Kurumsal İletişim Bi-
rimi’nden Filiz Ağdemir ve Kerem Bora
Özbayrak; UEKAE’den ise Dr. Öznur
Mut Sağdıçoğlu ve Dr. Ferhat Karakoç
katıldı.
Bu yıl ikincisi gerçekleşen UXistan-
bul Uluslararası Konferansı’na TÜBİ-
TAK BİLGEMYazılımTeknolojileri Ens-
titüsü (YTE) katıldı.
Konferansta, panel ve atölye çalış-
maları ile kullanıcı deneyimi alanın-
daki en son trendler, en başarılı ve
başarısız örnekler ile işin püf nok-
taları aktarıldı. 300’e yakın katılımcı
tarafından takip edilen etkinlikte,
kullanıcı deneyimi konusunda dün-
yanın önde gelen şirket temsilcileri
deneyimlerini katılımcılar ile pay-
laştı. Konferansta “Türkiye Kullanıcı
Deneyimi Raporu” da katılımcılara
sunuldu.
Konferans programı kapsamında
şirketlerin sürdürülebilir kullanıcı de-
neyimi stratejilerinin planlanması ve
iyi bir kullanıcı deneyiminin kullanıcı
odaklı tasarımı kapsamlı “Kurumsal
Kültür İçinde Kullanıcı Deneyimi” pa-
neline TÜBİTAK BİLGEM YTE’den Dr.
Yavuz İnal panelist olarak katıldı.
BİLGEM, UXIstanbul Konferansı’nda
TÜBİTAK BİLGEM, 2016 Üniversite Kariyer
Günleri Etkinlikleri kapsamında, 3-4 Mart 2016
tarihleri arasında, ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen ODTÜ Kariyer Fuarı
2016’da öğrencilerle bir araya geldi.
Başta özel sektör olmak üzere önemli sayıda
kurum ve kuruluşun katıldığı Fuarda, öğrenciler
BİLGEM standını ziyaret ettiler ve merak ettik-
leri soruları sordular, TÜBİTAK BİLGEM iş ve staj
fırsatları hakkında bilgi edindiler. TÜBİTAK BİL-
GEM, BİLGEM YTE, İLTAREN ve UEKAE Kriptoloji
Çalışmaları üzerine sunumlar yapıldı.
BİLGEM ODTÜ’de Öğrencilerle Buluştu
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook