TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 38

38
Bülten
NİSAN 2016
TÜSSİDE ile Gebze Teknik Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün,
çalışmalarıyla dış paydaşları iç paydaş haline getirmeye ça-
lıştıklarını ifade ederek, “TÜBİTAK Marmara Araştırma Mer-
kezi ve diğer AR-GE merkezleriyle, Organize Sanayi Bölgesi
birimleriyle ortak çalışmalarımız devam etmekte. Adında
“sanayinin sevki” olan bir kuruluşla yaptığımız bu işbirliği
anlaşması, birlikte çalışmanın önünü açacak ve teknolojinin
etkin kullanımı ile ülkemizin gelişmesine katkı sunacaktır”
diye konuştu.
İşbirliği çerçevesinde TÜSSİDE bünyesindeki araştırma-
cılar, akademik yetkinliğini GTÜ’de artırırken, üniversitenin
akademik kadrosu da TÜSSİDE’nin kurumsal araştırma ve
eğitim projelerinde görev alacaklar. Ayrıca TÜSSİDE’nin araş-
tırma projelerinde GTÜ yüksek lisans ve doktora öğrencileri
yarı zamanlı çalışabilecek.
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve TÜSSİDE arasında beş
yıllık yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük Toplantı
Salonu’nda düzenlenen protokol töreninde GTÜ adına Rek-
tör Prof. Dr. Haluk Görgün, TÜSSİDE adına Enstitü Müdürü
Tezer Battal imza attı. Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ba-
bür Özçelik ile Prof. Dr. Ali Ata, Genel Sekreter Doç. Dr. Cevat
Yaman, Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Abdurrahman Akyol,
TÜSSİDE Enstitü Müdür Yardımcısı Selahattin Çetin, TÜSSİDE
Projeler Koordinatörü Bakı Doğa Günay, Üniversite işbirlikle-
ri sorumlusu Ayşe Şentürk ve akademisyenler katıldı.
Törende bir konuşma yapan TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal,
yürüttükleri projeler kapsamında akademisyenlerle çalışma-
yı tercih ettiklerini belirterek,“Coğrafi olarak en yakınımızda-
ki Gebze Teknik Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütmemiz
oldukça doğal ama bunun yanında biz bu üniversiteyi yirmi
birinci yüzyılın değerlerini keşfetmiş ve değişimi uygulamış
bir üniversite olarak görüyoruz. Sayın Rektör Hocamızın ça-
lışmalarını da çok beğeniyoruz. Bu açıdan bizim için olduk-
ça önemli bir işbirliği çalışmasına imza attık” diye konuştu.
Tezer Battal, Gebze Teknik Üniversitesi’nin bölgemiz ve ül-
kemiz açısından da önemine değinerek sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Ülkemizde, üniversite – sanayi işbirliğinin en güzel
örneklerinden biri de Gebze Teknik Üniversitesi’dir. Herkesi
bu üniversiteyi takip etmeye çağırıyorum; göreceksiniz ki
nitelikli akademik kadrosuyla, üniversite sanayi işbirliği mo-
delinin çalışan en önemli modellerinden biridir.”
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - TÜBİTAK TÜSSİDE Ortaklığı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasın-
da “Norm Kadro ve Performans Yönetimi Projesi” imzalandı.
TÜSSİDE tarafından yürütülecek proje, değişik ölçeklerde
ve karmaşık bir yapı gösteren belediye hizmetlerinin; me-
todolojik olarak yönetilmesini, vatandaş memnuniyetinin
en üst düzeye çıkarılmasını, yetkin ve eğitimli kadroların
oluşturulmasını amaçlıyor. Kasım 2016 tarihinde tamam-
lanması hedeflenen proje kapsamında, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’nin mevcut durumu analiz edilecek, proje ekibine
İnsan Kaynakları ve proje yönetimi eğitimleri düzenlenecek,
iş analizleri ve iş tanımları yapılacak.
Projenin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşti-
rilen ilk toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TÜSSİDE Müdürü Tezer
Battal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardım-
cıları ile tüm daire başkanları ve ilgili şube müdürleri katıldı.
Proje Açılış Toplantısı’nda proje iş paketleri hakkında bilgi
verild, paydaşlar ile projenin ayrıntıları hakkında fikir alış ve-
rişinde bulunuldu.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook