TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 35

35
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
INGRESS Biyometrik Projesi NASA Tech Briefs’te
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE e-Kimlik Birimi’nin Avrupa Birli-
ği 7. Çerçeve (FP7) Güvenlik çağrısında proje ortağı olarak
yürüttüğü “FP7 INGRESS” Projesi, NASA’nın periyodik yayını
Tech Briefs’e konu oldu.
Projenin Fransız ortağı CNRS ile birlikte geliştirilen ve yü-
zey altındaki parmak izi yapısı imgelemeyi amaçlayan OCT
(Optical Coherence Tomography) parmak izi okuyucusu
prototipi, Ekim – Kasım 2015 ayları arasında TÜBİTAK BİL-
GEM e-Kimlik Birimi tarafından “FP7 INGRESS 1. Biyometrik
Veri Toplama” kampanyası kapsamında kullanıldı. Bu çalış-
ma kapsamında toplam 176 gönüllüden parmak izi alınarak
analizler gerçekleştirildi ve OCT teknolojisinin iyileştirilmesi
yönünde çok değerli geri dönüşler elde edildi.
Art niyetli kullanıcıların tanınmamak için parmak izi yü-
zeylerine kasten zarar vermesi ya da sürekli ağır el işleri ile
uğraşan kişilerin (işçiler, ev hanımları, tarla-bağ-bahçe işleri
vb.) yıllar içinde parmak izi yüzeylerinin aşınması sebeple-
rinden yüzey parmak izleri kullanılamaz hale geliyor ve oto-
matik parmak izi doğrulama sistemlerinin performansları
düşüyor.
Yüzey altı imgeleme yöntemiyle, dış etkiler tarafından za-
rara uğramamış iç parmak izinin imgelenmesi ve parmak izi
doğrulamada kullanılabilmesi ile birlikte çok daha yüksek
güvenlik seviyelerine ulaşılabilecek.
Toplam üç faz halinde gerçekleştirilecek olan “FP7 ING-
RESS Biyometrik Veri Toplama” kampanyasının ikincisinin
Mayıs – Haziran 2016 aylarında TÜBİTAK BİLGEM UEKAE e-
Kimlik Birimi’nde gerçekleşmesi planlanıyor
HAVELSAN A.Ş.’nin BİLGEM Ziyareti
HAVELSAN A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Savaş Yanık ve
beraberindeki heyet, 26 Şubat 2016 tarihinde TÜBİTAK BİL-
GEM’i ziyaret etti.
TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar
başkanlığında ilgili BİLGEM yetkililerinin de katılımıyla ger-
çekleşen programda taraflar iş geliştirme ve teknoloji trans-
feri konularında fikir teatisinde bulunup olası işbirlikleri üze-
rinde durdular.
12. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi
Bu yıl 12.si gerçekleşen Türkiye’nin en büyük öğrenci
kongresi olan Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi
(BİLMÖK), 4-6 Mart 2016 tarihleri arasında Şanlıurfa Harran
Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.
Kongreye, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Enstitü-
sü’nün (YTE) yanı sıra, Türkiye’nin pek çok üniversitesinden
500’e yakın öğrenci, akademisyen, kamu ve özel sektör ça-
lışanı katıldı. Kongre boyunca teknoloji ve bilişimdeki son
gelişmeler öğrenciler ve katılımcılar tarafından yakından iz-
lendi ve bilişim sektöründeki sorunlara çözümler üretilmeye
çalışıldı.
Açılışın Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Ta-
şaltın tarafından yapıldığı kongrede, TÜBİTAK BİLGEM YTE
Müdürü Cemil Sağıroğlu, kamu yazılım sektörü konulu bir
açılış konuşması gerçekleştirdi. Birbirinden farklı ve güncel
konularda seminerlerin düzenlendiği kongrede, YTE’den Dr.
Yavuz İnal “Ekran Tasarımı ve Kullanılabilirlik” konulu bir se-
miner verdi.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook