TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 24

24
Bülten
NİSAN 2016
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ta-
rafından Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana dü-
zenlenen Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Ta-
sarım Yarışması, 5-6 Mayıs tarihlerinde TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi (MAM) Türkiye Sanayi
Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Gebze
yerleşkesinde gerçekleştirilecek.
OİB’in bu yıl düzenleyeceği 5. Ar-Ge
Proje Pazarı’nda ilk üç ve iki mansiyona
23 bin TL, 5. Komponent Tasarım Yarışma-
sı’nda ise dokuz proje sahibine 39 bin TL
olmak üzere toplam 62 bin TL para ödülü
verilecek. Dereceye girenler aynı zaman-
da İTÜ Çekirdek Programı’na girmeye hak
kazanacak. Yarışmalar için öğrencilerden
profesyonellere 18 yaşını dolduran aday-
ların, 15 Nisan tarihine kadar projeleriyle
internet üzerinden başvuruda bulunması
gerekiyor.
Etkinliklerle Türkiye’nin 2023 İhracat
Stratejisi kapsamında otomotiv endüstri-
sinde katma değerin artırılması, sektörün
ihtiyaç duyduğu yeni ürün, teknoloji ve
metotların üretilmesi, yenilikçi tasarımcı-
ların teşvik edilmesi, endüstriyel tasarım-
cılığın geliştirilmesi ve dünya pazarlarına
sunulması amaçlanıyor.
Aynı zamanda dünya otomotiv endüs-
trisinde fark yaratan ünlü isimlerin buluş-
tuğu panellere de ev sahipliği yapacak
olan etkinliklerde, yeni iş modelleri ve
trendler de katılımcılarla paylaşılacak.
Otomotivde Nitelikli Teknoloji İçin İş-
birliği Geliştirilmeli
TÜBİTAK MAM İş Geliştirme ve Ticarileş-
tirme Başkan Yardımcısı İbrahim Bekar, otomotiv sektörü-
nün en fazla ihracat gerçekleştirmesi ve millileştirme çalış-
malarının odağında olması nedeniyle Ar-Ge Proje Pazarı’nın
çok önemli olduğuna dikkat çekti. Alternatif yakıt tekno-
lojileri, milli elektrikli araç ve yerli motor çalışmaları başta
T Ü B İ T A K M A M
5. Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve
Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinde, yılın en önemli organizasyonu olan
5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması için geri sayım başladı.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook