TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 39

39
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
KOSGEB’in “Uluslararası Kuluçka Merkezi’’ açılmasına iliş-
kin çağrısı üzerine, TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK)
liderliğinde, 15 Teknoparkın paydaşlığı ile “Anadolu Birliği”
Konsorsiyumu kuruldu. Temelleri Ankara’daki Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı eğitimlerinde atılan Anadolu Birliği’nin
ilk resmi toplantısı TÜBİTAK MARTEK’te gerçekleştirildi.
Sakarya Teknokent ev sahipliğinde KOSGEB Başkanı Recep
Biçer’e proje ile ilgili sunum gerçekleştiren Anadolu Birliği,
başvurulacak çağrı ile ilgili MARTEK, İstanbul Üniversitesi
Teknokent, Hacettepe TTM, GOSB Teknopark, Teknopark İz-
mir ve Bursa ULUTEK uzmanlarının yer aldığı bir proje yazım
ekibi oluşturdu. İlgili çağrı ile ilgili olarak 10 Mart 2016 tari-
hinde konsorsiyum protokolü imzalandı. 17 Mart 2016 tari-
hinde Hacettepe Teknokent ev sahipliğinde projenin nihai
halinin sunumu tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirildi.
Proje başvurusu ile ilgili olarak, MARTEK Genel Müdürü Dr.
Orhan Çömlek ve İstanbul Üniversitesi Teknokent Genel Mü-
dürü Yasin Erol, lokasyon tespiti, fizibilite çalışmaları ve yerin-
de inceleme için Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı eyalet-
lerinde yaklaşık üç haftalık bir iş gezisi yürütüyorlar.
Anadolu Birliği’nde yer alan üyeler şunlardır: TÜBİTAK
MARMARA TEKNOKENT, DEPARK TEKNOPARK, HACETTEPE
TEKNOKENT TTM, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT, TEK-
NOPARK İZMİR, TEKNOPARK İSTANBUL, SAKARYA TEKNO-
KENT, ULUTEK TEKNOPARK, KOCAELİ TEKNOPARK, PAMUK-
KALE TEKNOKPARK, GOSB TEKNOPARK, MERSİN TEKNOPARK,
DÜZCE TEKNOPARK, VAN 100. YIL TEKNOKENT, CELAL BAYAR
TEKNOKENT, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK
MARTEK Liderliğinde Kurulan “Anadolu Birliği”
ABD’de Kuluçka Merkezi Açacak
MARTEK’te Ekonomi Bakanlığı
Destekleri Bilgilendirme Günü
TÜBİTAK Marmara Teknokent ve T.C. Ekonomi Bakanlığı iş-
birliği ile Teknokent firmalarına yönelik “Ekonomi Bakanlığı
Destekleri Bilgilendirme Günü” gerçekleştirildi.
Ekonomi Bakanlığı Uzmanı Turgay Eşme, “Rapor, Yurtdışı
Tanıtım, Organizasyon, Arama Motoru, Yurtdışı Birim, Belge-
lendirme, Danışmanlık, Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Des-
teği, Bilgisayar Uygulaması Destekleri” konularında sunum
yaptı, firmalardan gelen soruları yanıtladı.
MARTEK GSO Başkanını Ziyaret Etti
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) Koordinatörü De-
niz Yayla ve İş Geliştirme Birim Personeli Sinem Kıyak, Gazi-
antep’de gerçekleştirilecek olan “Yatırımcı-Firma Buluşması”
öncesi Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Sani Ko-
nukoğlu ile görüştü.
Öte yandan TÜBİTAK MARTEK önderliğinde, Organize Sa-
nayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK), Gaziantep Sanayi Odası,
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Gaziantep Tekno-
park işbirliğinde, Doğu Marmara, İzmir ve Gaziantep Bölge-
leri Teknoparklarında yer alan girişimci Ar-Ge firmaları ile
Gaziantep Bölgesinde yer alan yatırımcıların bir araya gele-
ceği bir organizasyon düzenlenecek.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook