TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 29

29
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM - ARMERKOM İşbirliği
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme
Enstitüsü’nün milimetre dalga ve Terahertz çalışmaları kap-
samında, 94 GHz Radar Kesit Alanı Ölçüm Sistemi Prototi-
pi’nin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge tasarım faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi amacıyla, Deniz Kuvvetleri Araştırma
Merkez Komutanlığı (ARMERKOM) ile İşbirliği Protokolü, AR-
MERKOM Komutanı Albay Recep Erdinç Yetkin ve TÜBİTAK
MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu tarafından imza-
landı.
Araştırma Merkezi Komutanı Albay Recep Erdinç Yetkin
ve Elektronik Harp Grup Başkanlığı personeli TÜBİTAK MAM
Malzeme Enstitüsü’ne bağlı Milimetre Dalga ve Terahertz
Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nı (MİLTAL) ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında, MİLTAL Sorumlusu Dr. İlhami Ünal tara-
fından heyete laboratuvarda yürütülen çalışmalar hakkında
detaylı bilgi aktarıldı.
Kocaeli Sanayi Odası, MAM’da
Kocaeli Sanayi Odası temsilcileri, kimyasal teknolojiler ala-
nında işbirliklerini artırmak amacıyla, kimya alanında faaliyet
gösteren firmalardan oluşan bir heyet ile TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi (MAM) ve TÜBİTAK Marmara Teknokent’i
(MARTEK) ziyaret ederek, Merkez bünyesindeki altyapılar ve
geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi aldı. Heyette Koruma
Klor A.Ş., Polar Kimya, Türk Henkel, Dow Türkiye, Basf Türk
firmalarının temsilcileri yer aldı.
TÜBİTAK MAM yeni tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan
program, TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Mü-
dürü Prof. Dr. Ülker Beker ve Enstitü Müdür Yardımcısı Doç.
Dr. Serdar Sezer tarafından yapılan enstitü sunumu ile de-
vam etti. TÜBİTAK Marmara Teknokent İş Geliştirme ve Proje
İzleme Birim Sorumlusu Hülya Kerimoğlu tarafından ise TÜ-
BİTAK Marmara Teknokent sunumu yapılarak, teknokentte
yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı. Program, TÜBİ-
TAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü laboratuvarlarının
gezilmesinin ardından öğle yemeğiyle son buldu.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook