TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 28

28
Bülten
NİSAN 2016
ROKETSAN’dan TÜBİTAK MAM’a Ziyaret
ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı M.
Emin Alpman ve beraberindeki heyet, TÜ-
BİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
altyapısını inceleyerek potansiyel işbirli-
ği olanaklarını görüşmek üzere, TÜBİTAK
MAM’ı ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM Kurumsal Gelişim Başkan
Yardımcısı Ali Tavlı tarafından karşılanan
ROKETSAN heyetine, MAM İş Geliştirme ve
Sanayileştirme Başkan Yardımcısı Dr. İbra-
him Bekar ile Malzeme Enstitüsü, Kimyasal
Teknoloji Enstitüsü, Enerji Enstitüsü ve İş
Geliştirme Birimi Yöneticileri eşlik etti.
Geniş katılımlı toplantıda, TÜBİTAK
MAM’ın yapısı ve yürütülmekte olan Ar-Ge
faaliyetleri hakkında heyete bilgi verildi.
Toplantının ardından, Malzeme Enstitüsü
döküm ve kompozit laboratuvarı, Kimyasal
Teknoloji Enstitüsü enerjetik malzemeler
sentez ve karakterizasyon laboratuvarı ve
Enerji Enstitüsü batarya laboratuvarı ziya-
retleri gerçekleştirildi.
ROKETSAN ve TÜBİTAK arasında oluştu-
rulabilecek ortak işbirliklerine açık olun-
duğu karşılıklı olarak vurgulandı ve işbir-
liğinin ön adımı olarak İşbirliği Protokolü
imzalanmasına karar verildi.
Otomotiv Sanayi Çalıştayı
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ba-
hadır Tunaboylu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
ile otomotiv sektöründeki temsilcileri bir araya getiren Oto-
motiv Sanayi Çalıştayı’na katıldı.
Bakan Işık’ın yerli araç projesine dair gelişmeleri aktardığı
Çalıştayda, ülkemiz otomotiv sanayisinin mevcut durumu
masaya yatırıldı ve sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri
ele alındı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde kurula-
cak Otomotiv Mükemmeliyet Merkezi ve Motor Mükemme-
liyet Merkezi çalışmalarına da değinen Bakan Işık, TÜBİTAK
MAM bünyesinde üretilen araç prototipleri ve yerli araç yol
haritasına dair de bilgi verdi.
T Ü B İ T A K M A M
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook