TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 34

34
Bülten
NİSAN 2016
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Elektronik Kimlik Doğ-
rulama Sistemi (EKDS) için Türk Standardını (TS) yayımladı.
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS), Nüfus Va-
tandaşlık İşleri (NVİ) tarafından yürütülen T.C. Kimlik Kartı
Projesi kapsamında, TÜBİTAK BİLGEM UEKAE E-Kimlik Uygu-
lamaları Birimi tarafından geliştirildi. Daha önce 2013 Ara-
lık ayında, yeni kimlik kartları ile kullanılacak güvenli kart
okuyucular (Kart Erişim Cihazı) için TSE standardı, aşağıda
ikinci linkte verilen dört bölüm halinde yayımlanmıştı. Yeni
standart ile Kimlik Doğrulama Sunucusu (KDS) ve Kimlik
EKDS için Türk Standardı Yayımlandı
Doğrulama Politika Sunucusu (KDPS) gibi EKDS’nin diğer
bileşenleri de tanımlanmış oldu. Bu sayede, dileyen firmalar
standartları TSE’den temin ederek EKDS bileşenlerini kendi-
leri geliştirebilecekler.
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) için yayımla-
nan yeni Türk Standardı aşağıdaki şekildedir:
TS 13678
T.C. KİMLİK KARTLARI İÇİN ELEKTRONİK
KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ
BÖLÜM 1: GENEL BAKIŞ ve T.C. KİMLİK KARTI
TS 13679
T.C. KİMLİK KARTLARI İÇİN ELEKTRONİK
KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ
BÖLÜM 2: KİMLİK DOĞRULAMA SUNUCUSU
TS 13680
T.C. KİMLİK KARTLARI İÇİN ELEKTRONİK
KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ
BÖLÜM 3: KİMLİK DOĞRULAMA POLİTİKA SUNUCUSU
TS 13681
T.C. KİMLİK KARTLARI İÇİN ELEKTRONİK
KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ
BÖLÜM 4: KİMLİK DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ
T Ü B İ T A K B İ L G E M
TÜBİTAK BİLGEM, 2016 Üniversite Kariyer Günleri Etkin-
likleri kapsamında, 1-3 Mart 2016 tarihleri arasında, Hacet-
tepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi’nde gerçekleşen
Hacettepe Üniversitesi Kariyer ve Staj Fuarı 2016’da (HUKS)
öğrencilerle bir araya geldi.
Başta özel sektör olmak üzere çok sayıda kurum ve kuru-
luşun katıldığı Fuar’da, BİLGEM standını ziyaret eden öğren-
ciler, merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldular. Ayrıca,
BİLGEM Hacettepe’de Öğrencilerle Buluştu
TÜBİTAK BİLGEM iş ve staj fırsatları hakkında bilgi edindiler.
TÜBİTAK BİLGEM, BİLGEM YTE, İLTAREN ve UEKAE Kriptoloji
Çalışmaları üzerine sunumlar yapıldı.
Hacettepe Üniversitesi Kariyer ve Staj Fuarı (HÜKSF),
2012’den beri katılımcılarına “Kariyer ve Staj” bilgisi sun-
mak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
bünyesindeki önde gelen öğrenci toplulukları işbirliği ile
düzenleniyor.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook