TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 23

23
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
BARKOK Toplantısı Yapıldı
Bakanlıklar Arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planla-
ma Kurulu, Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonu
(BARKOK) Mart ayı toplantısı, TÜBİTAK UZAY Enstitüsünde
yapıldı.
TÜBİTAK UZAY’ın dönem başkanlığını yürüttüğü toplan-
tıya; Harita Genel Komutanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü,
Maden ve Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Devlet Su İş-
leri Genel Müdürlüğü, GAP İdaresi Başkanlığı, Harita Kadas-
tro Mühendisleri Odası ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nden
temsilciler katıldı. Toplantı, Uzaktan Algılama Grup Lideri,
Başuzman Araştırmacı Dr. Ufuk Sakarya başkanlığında yü-
rütüldü.
Toplantıda; Uzaktan Algılama Grubundan Ramazan Küp-
çü tarafından Bergama bölgesinde yapılacak hipersipektral
görüntüleme çalışması için en uygun yer seçimine yönelik
bir sunum yapıldı. Değerlendirmelerden sonra, katılımcıla-
rın gelecek dönem yapılması planlanan çalışmalara ilişkin
önerilerini hazırlamalarına karar verildi.
TÜBİTAK UZAY, TSK EH Kursiyerlerini Ağırladı
Türk Silahlı Kuvvetleri Elektronik Harp Karıştırma Teknik-
leri kursiyerleri, TÜBİTAK UZAY Enstitüsünde incelemelerde
bulundu.
Program kapsamında Enstitü BTYK Toplantı Salonunda
Kurumsal İletişim Grup Lideri Necmi Demir ve Merve Özek
tarafından Enstitü hakkında tanıtım sunumu yapıldı. Su-
numdan sonra kursiyerlerden gelen sorular cevaplandırıldı.
A1 Katında bulunan uydu yapısal modeli ve diğer uydu
maketleri gösterilerek HALE Laboratuvarına geçildi. Yer İs-
tasyonunda yer Kesimi Yazılım Grubundan Uzman Araştır-
macı Ömer Berat Sezer tarafından Yer İstasyonun işleyişi
hakkında bilgiler verildi.
BSTB Uzman Yardımcıları TÜBİTAK UZAY’da
Bakanlığımız Personelinden Enstitümüze Ziyaret
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yeni göreve başla-
yan uzman yardımcıları için düzenlenen oryantasyon eği-
timi kapsamında, TÜBİTAK UZAY Enstitüsünde bir çalışma
programı gerçekleştirildi.
Enstitü BTYK Toplantı Salonunda, Enstitü Müdür Yardım-
cısı Dr. Erdal Yılmaz tarafından açılış konuşması yapılarak,
Bakanlık personelini Enstitümüzde görmekten memnun ol-
duğumuz ifade edildi. Açılış konuşmasının ardından Kurum-
sal İletişim Grup Lideri Necmi Demir tarafından Enstitünün
tanıtımı yapıldı. Daha sonra ziyaretçilerden gelen soruları
Uzaktan Algılama Grup Lideri Dr. Ufuk Sakarya cevaplandır-
dı. Büyük Veri Hesaplama Sistemleri Grubundan Ahmet Yıl-
dız’ın BALİSTİKA Projesi hakkında yaptığı bilgilendirmenin
ardından uyduların mühendislik modelleri ve GÖKTÜRK 2
uydu maketi gösterildi.
Enstitü önünde alınan hatıra fotoğrafının ardından Ba-
kanlık personeli memnuniyetlerini ifade ederek Enstitüden
ayrıldılar.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook