TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 26

26
Bülten
NİSAN 2016
Türk Mühendislerden Dünyada Bir İlk
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araş-
tırma Merkezi (BİLGEM) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)
iş birliğiyle antikanser ilaçlarının hasta üzerindeki etkisini
anında ölçebilen elektrokimyasal biyosensör (MiSens) ciha-
zı üretildi. Cihaz, otomatik ve elektrokimyasal olması açısın-
dan dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.
Günümüzde ilaçların tedavi edici etkilerini kısa sürede be-
lirleyebilen yöntemlere duyulan ihtiyaç dolayısıyla ön tara-
ma testlerini yapmak düşüncesiyle TÜBİTAK BİLGEM ve GTÜ
tarafından ilk defa gerçek zamanlı elektrokimyasal ölçüm
yapabilen otomatize edilmiş biyosensör cihazı tasarlandı.
Cihaz ile DNA yıkımının derecesi kısa sürede ölçülerek,
potansiyel antikanser ilaç olarak kullanabilme özelliği belir-
lenebilecek ve yeni bir tarama metodu kullanarak ön biyo-
lojik aktivite arama testleri yapılabilecek.
Üretilen cihaz, GTÜ Kimsayal Analiz - Biyolojik Etkinlik Test
Laboratuvarı’nda başta kanser ilaçlarının DNA üzerindeki
etkileri olmak üzere birçok tıbbi analizde kullanılabilecek.
“Cihaz, akademik çalışmanın ürüne dönüşmesinin başarı
öyküsüdür”
Cihazın GTÜ’de düzenlenen teslim töreninde konuşan
T Ü B İ T A K M A M
Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün, üretilen cihazın Türkiye için
bir araştırmanın, bir akademik çalışmanın ürüne dönüşme-
sinin başarı öyküsü olduğunu söyledi.
Prof. Görgün, biyonsesörün, kimya bölümü öğretim üye-
leri ve BİLGEM’deki araştırmacıların dünyanın en önemli
problemlerinden biri olan kanser hastalığının tedavisinde
kullanılan ilaçların geliştirilmesinin maliyetinin ve kullanı-
lan ilaçların hasarının azaltılmasına yönelik geliştirilmiş bir
cihaz olduğunu belirtti.
Görgün ayrıca,“Geliştirilen biyosensör, kanser tedavisinde
kullanılan ilaçların insan vücudundaki DNA’ya hasar verebi-
lecek özelliklerini belirleyebilecek bir cihazdır” dedi.
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise TÜBİ-
TAK BİLGEM ve GTÜ iş birliğiyle gerçekleştirilen bu çalışma
kapsamında, gerçek zamanlı elektrokimyasal ölçüm yapan
bir cihaz geliştirdiklerini belirtti.
Bu çalışmanın, akademik iş birliği kapsamında somut bir
çıktı ve etki değeri yüksek olması açısından önemli olduğu-
nu vurgulayan Prof. Mantar, “İnşallah bundan sonraki çalış-
malar da somut çıktılarla sonuçlanır. Bunun benzerlerinin
çıkmaması için hiçbir engelimiz yok” ifadesini kullandı.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook