TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 38

38
Bülten
ARALIK 2015
Linkedln Sosyal Satış Semineri
T Ü B İ T A K S A G E
TÜBİTAK Marmara Teknokent ve Linkedln işbirliği ile TÜBİ-
TAKMAM Enerji Enstitüsü Konferans Salonunda“Likedln Sos-
yal Satış Semineri” düzenlendi.
50 kişinin katıldığı seminerde Linkedln Uzmanı Gökhan
Yamaç, “Dünya’da ve Türkiye’de LinkedIn ve Sundukları”, “Ku-
rumsal Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Kanalı Olarak Kullanı-
mı”, “Hedef Pazarlarda ‘Decision Maker’ Bulmak”, “Doğru Kişi-
ler ile Doğru Etkileşim Nasıl Yapılır”, “LinkedIn Profiliniz Nasıl
Daha Etkili Olabilir”, “LinkedIn Mesajlarınız Nasıl Daha Etkili
Olabilir”, “Dünya’dan ve Türkiye’den Başarı Hikayeleri” konu-
larında bilgi verdi.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Savun-
ma Sanayiine yönelik olarak, ARGE, ürün geliştirme, test ve
kalifikasyon konularında bilgi birikimini aktardığı seminer
serilerine TÜBİTAK SAGE’de başladı.
Prof. Dr. Mehmet Çelik, seminerler kapsamında 1 Aralık
2015 tarihinde “Mühendislik Yıkımları ve Yapılan Hatalardan
Öğrenim” ve “Askeri Platformlarda Dinamik Çevre Koşulla-
rı-1: Genel Prensipler” konulu seminer verdi.
Önümüzdeki günlerde Savunma Sanayiinde İleri Mühen-
dislik konularında seminerlere devam edilecek.
TÜBİTAK SAGE’de Kalifikasyon
Eğitimi Semineri
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook