TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 11

11
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Ziyaretçilerini Bekliyor
deli, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi, kas-is-
kelet sistemi, sindirim sistemi, cenin gelişimi, hücre türleri,
bağışıklık sistemi hücreleri, DNA, gen anlatımı, insan geno-
mu, genetik hastalıklar, kanser gibi vücudumuzla ilgili ana
konular yer alıyor.
Bilimsel ilkeleri ve günlük hayattaki yansımalarını anlamak
üzerine tasarlanan “Temel Adımlar” sergisinde ise toplamda
25 sergi ünitesi bulunuyor. Sergi kapsamında; hareket, mad-
denin korunumu, basınç, hava basıncı, dalgalar, bakterilerin
yaşamı, tuzun kristalleşmesi, geometrik şekiller, periyodik
tablo, momentum, elektromanyetizma, devreler, motor ve
jeneratörler, sayı sistemleri, prizmalar, olasılık, köprü sistem-
leri, deterjanlar ve temizleyiciler, maddenin halleri gibi ko-
nular işlenerek fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel
bilimler anlatılıyor.
146 Sergi Ünitesi Ziyaretçilerini Bekliyor
Bilim Merkezinde bu yeni sergiler ile birlikte toplamda
146 sergi ünitesi ziyaretçiler tarafından deneyimlenmeyi
bekliyor. Ziyaretçiler, sergilerin yanı sıra, eğlenceli vakit ge-
çirerek deneyler yapmak, merak edilen konuları öğrenmek
için eğitim programlarına ve planetaryum gösterilerine ka-
tılabiliyor. Konya Bilim Merkezi hakkında,
.
org.tr/ sitesinden daha detaylı bilgi edinilebilir. Ayrıca, etkin-
lik duyurularından anında haberdar olmak için Konya Bilim
Merkezi’nin resmi Facebook, Twitter ve Instagram hesapları
takip edilebilir.
Konya Bilim Merkezi, Türkiye’nin İlk Bilim Merkezi Olma
Özelliğini Taşıyor
TÜBİTAK, toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmak
adına çeşitli illerde bilim merkezi kurulması çalışmaları yü-
rütüyor. Bu kapsamda yürütülen Konya BilimMerkezi’nin ön
açılışı geçtiğimiz yıl Nisan ayında yapılmıştı. TÜBİTAK des-
tekli kurulan ve Türkiye’deki ilk bilimmerkezi olma özelliğini
taşıyan merkez, sergi sayılarını her geçen gün artırıyor.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook