TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 25

25
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Öğrencilerimiz Uluslararası Bilim
Olimpiyatlarından Madalya ile Döndü
O
rtaöğretim öğrencilerini doğa bilimleri alanında çalış-
ma yapmaya teşvik etmek amacıyla Matematik, Fizik,
Biyoloji, Bilgisayar ve Kimya olmak üzere beş ayrı branşta,
her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Uluslararası Bilim Olim-
piyatlarında Türkiye’yi temsil eden ekipler bu yıl da madal-
ya ile döndü.
46. Uluslararası Fizik
Olimpiyatı (IPho), 5-12
Temmuz 2015 tarihle-
ri arasında Hindistan’ın
Mumbai kentinde 86 ülke-
nin katılımıyla gerçekleşti.
Yarışmada ülkemizi temsil
eden öğrencilerimizden
Umut Eren Usturalı, Tolga
Gürcan, Ahmet Burak Çatlı
Gümüş madalya; Mert Ka-
yaalp ve Ali Veli ise Bronz
madalya aldılar.
26. Uluslararası Biyo-
loji Olimpiyatı (IBO), 12-
19 Temmuz 2015 tarihleri
arasında Danimarka’nın
Aarhus kentinde 63 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Yarış-
mada ülkemizi temsil eden öğrencilerimizden SeçkinYaşar,
Muhammet Özdemir, Gökberk Deniz bronz madalya, Mü-
berra Meral Özdemir ise mansiyon derecesi kazandı.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook