TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 19

19
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Ol imp i yat ı ’ na Damga Vurdu
Bu sınavlar sonucunda Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda
Türkiye’yi temsil edecek olimpiyat ekipleri belirlenmekte-
dir.
Genç BalkanMatematikOlimpiyatı’nda Büyük Başarı
19. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’nda Türkiye Ta-
kımı birinci oldu. TÜBİTAK’ın oluşturduğu 6 kişilik Genç
Balkan Matematik Milli Takımı, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz
madalya kazandı.
24-29 Haziran 2015 tarihleri arasında Sırbistan’ın Belg-
rad kentinde yapılan 19. Genç Balkan Matematik Olimpi-
yatı’na 19 ülke katıldı. Ülkeler olimpiyatlarda 6 kişilik milli
takımlar ile yarıştı.
19. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’nda büyük ba-
şarı gösteren Türkiye, olimpiyata katılan ülkeler arasında
toplamda 177 puan alarak birinci sırada yer aldı. Türkiye’yi
temsil eden öğrencilerden Zehra Erdem ve Mehmet Ali
Yıldırım 40 puanla altın, Halil Alperen Gözeten 30, Hakan
Karakuş 27, Halil Özkan 23 puanla gümüş ve Ozan Kaymak
17 puanla bronz madalya sahibi oldu.
Türkiye, 1998 yılından beri katıldığı Genç Balkan Mate-
matik Olimpiyatlarında bugüne kadar toplam 30 altın, 38
gümüş ve 24 bronz madalya kazandı.
2013 yılında 17. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’na
ülkemiz ev sahipliği yapmıştı.
TÜBİTAK Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatları
Nedir?
Ortaokula devam etmekte olan öğrencileri matematik
alanında çalışmalar yapmak üzere yönlendirmek, ilgi ve ye-
tenekleri doğrultusunda erken yaşlardan itibaren özel eği-
tim olanakları sağlayarak gelişmelerine katkıda bulunmak
amacıyla her yıl ülke genelinde Ulusal Ortaokul Matematik
Olimpiyat’ı düzenlenmektedir.
Sınavlar iki aşamalı olarak yapılmakta olup Birinci Aşa-
ma Sınavı 28 il merkezi ile KKTC’de gerçekleştirilir. Birinci
Aşama Sınavı sonunda belli bir başarı düzeyine ulaşan öğ-
renciler, İkinci Aşama Sınavı’na eşit şartlarda hazırlanmak
üzere alanlarında uzman akademisyenler tarafından eği-
tilecekleri Yaz Okulu’na davet edilirler. Ankara’da yapılan
İkinci Aşama Sınavı’nın ardından dereceye giren öğrencile-
re altın, gümüş ve bronz madalyaları takdim edilir. Bölgesel
ve Uluslararası Olimpiyatlara hazırlanacakları Kış Okulu ve
Uluslararası Bilim Olimpiyatları Milli Takım Seçme sınavları-
na davet edilirler. Bu sınavlar sonucunda Bölgesel ve Ulus-
lararası Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil edecek olimpiyat
ekipleri belirlenmektedir.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook